Museo
buscarACTIVIDADES

CONCERTOS
XXII Ciclo Concertos de Outono

6, 15 e 22 de novembro e 13 de decembro de 2020

20:00h (venres) e 12:30h (domingos) Xeral

Monitor:

Organiza: Museo de Belas Artes da Coruña

Lugar: Salón de actos do museo e por streaming

Público: Xeral

Prazas: Limitadas con reserva previa

Prezo:

XXII CICLO

CONCERTOS DE OUTONO 2020

 

Organiza: Museo de Belas Artes da Coruña

Sede: Salón de actos

Horario: 12.30 h

*Reserva de entrada por aforo limitado

Ante a gran demanda de entradas que estamos a recibir, e o limitado aforo ao que nos obriga esta situación excepcional do Covid-19, vémonos obrigados a establecer unha serie de condicións para a reserva de entradas:

- O proceso de reserva farase única e exclusivamente a través de correo electrónico mu.belas.artes.difusion@xunta.es
- O prazo de solicitude comenzará ás 9:00 h da mañá do xoves previo a cada concerto, non atendéndose solicitudes anteriores ao día e hora sinalados
- A adxudicación das prazas seguirá unha estrita orde de solicitude.
- Só se concederán dúas prazas por solicitude
- Para facer efectiva a reserva, os solicitantes deberán recibir a confirmación por escrito, incluíndo o número de asento asignado

*Retransmisión en directo a través da canle de YouTube do museo

 

Ciclo de música dedicado a intérpretes e profesionais galegos
PROGRAMA (pdf)


Venres, 6 de novembro de 2020

20.00 h

ORQUESTRA DE CÁMARA GALEGA

Concerto extraordinario coa colaboraciónde FESTI=

*Enlace para a retransmisión en directo: https://youtu.be/jafB2HmHZ1Q


Domingo, 15 de novembro de 2020

12:30 h

L’UNISONI

Esperanza Mara Filgueira (voz)

Jorge Montes (violín barroco)

Uxía Delgado (tiorba e guitarra barroca)

Pablo Ruibal (violas da gamba)

*Enlace para a retransmisión en directo: https://youtu.be/MCo0hmKOgEk


Domingo, 22 de novembro de 2020

12:30 h

DÚO TAU

Loida Díaz (violín)

Xosé Antonio Rodríguez Álvarez (guitarra)

*Enlace para a retransmisión en directo: https://youtu.be/cTU1c1OdCAI

*RESERVA DE ENTRADA

Ante a gran demanda de entradas que estamos a recibir,e o limitado aforo ao que nos obriga la situaciónexcepcional ocasionada polo Covid19, vémonos obrigados a establecerunha serie de condicións para a reserva:

- O proceso de reserva farase única e exclusivamente através de correo electrónico mu.belas.artes.difusion@xunta.gal

- O prazo de solicitude comenzará ás 9:00h da mañá doxoves previo a cada concerto, non atendéndose solicitudes anteriores ao día ehora sinalados.

- A adxudicación das prazas seguirá unha estrita ordede solicitude.

- Só se concederán dúas prazas por solicitude.

- Para facer efectiva a reserva, os solicitantesdeberán recibir a confirmación por escrito, incluíndo o número de asentoasignado.


*CANLE DE YOUTUBE DO MUSEO

Os concertos retrasmitiránse en directo por streaming através da canle de YoutTube do museo, onde poderánse visionarposteriormente.

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCAEfWHaVwuQnmVPehF2mZKw