Museo
buscarCOLECCIÓN / AUTORES

1 Batzen. Suiza. República Helvética

1 Batzen. Suiza. República Helvética1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


24 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

1 maravedí. España. Fernando VI

1 maravedí. España. Fernando VI1746

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
16 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

1 maravedí. España. Fernando VI

1 maravedí. España. Fernando VI1747

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
16 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

1 real. Carlos IV. España

1 real. Carlos IV. España1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1 real. España. Felipe V

1 real. España. Felipe V1701- 1747

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
20 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

1 real. España. Felipe V

1 real. España. Felipe V1707

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
20 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1 real. España. Felipe V

1 real. España. Felipe V1734

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
17 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1 real. España. Fernando VI

1 real. España. Fernando VI1754

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
21 mm
Doazón de D. Germán Lenzano

1 real. España. Fernando VI

1 real. España. Fernando VI1748

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
20 mm
Doazón de D. Arturo Conde

1/2 Balzen. Suiza. República Helvética

1/2 Balzen. Suiza. República Helvética1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


22 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

1/2 real . España. Carlos III

1/2 real . España. Carlos III1785

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real . España. Carlos III

1/2 real . España. Carlos III1777

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. Carlos III. España

1/2 real. Carlos III. España1780-1790 ?

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1/2 real. Carlos III. España

1/2 real. Carlos III. España1770

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1/2 real. Carlos IV. España

1/2 real. Carlos IV. España1791

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
13 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1/2 real. España. Carlos III

1/2 real. España. Carlos III1777

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
17 mm
Doazón de D. Antonio Vázquez López

1/2 real. España. Carlos III

1/2 real. España. Carlos III1783

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
18 mm
Depósito de D. Juan I. Casal Pardo

1/2 real. España. Carlos III

1/2 real. España. Carlos III1776

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. España. Carlos III

1/2 real. España. Carlos III1766

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
16 mm
Compra de D. Juan Edreira

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1734

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1740

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Doazón de D. José Seijo Rubio

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1733

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
14 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1735 (ca.)

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1758

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1735

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Dona María del Pilar Durán Cao viuva. de Vilas

1/2 real. España. Felipe V

1/2 real. España. Felipe V1738

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Compra de

1/2 real. España. Fernado VI

1/2 real. España. Fernado VI1749

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. España. Fernado VI

1/2 real. España. Fernado VI1753

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
16 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/2 real. España. Fernando VII

1/2 real. España. Fernando VII1752

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
15 mm
Doazón de D. José Seijo Rubio

1/2 real. Felipe V. España

1/2 real. Felipe V. España1735

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
Doazón de Dona Herminia Blanco

1/2 real. Felipe V. España

1/2 real. Felipe V. España1728

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
16 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

1/4 de real. España. Carlos IV

1/4 de real. España. Carlos IV1797

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
12 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

1/4 real. Carlos IV. España

1/4 real. Carlos IV. España1790

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
13 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1/4 real. Carlos IV. España

1/4 real. Carlos IV. España1790

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
13 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1/4 real. Carlos IV. España

1/4 real. Carlos IV. España1797

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
12 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

1/4 real. Carlos IV. España

1/4 real. Carlos IV. España1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
12 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

10 reais. Portugal

10 reais. Portugal1734

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


35 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

10 reais. Portugal. María I

10 reais. Portugal. María I1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
35 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

10 relaes. Portugal. Josephus I.

10 relaes. Portugal. Josephus I.1752

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


33 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

2 maravedís. Carlos IV. España

2 maravedís. Carlos IV. España1798

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
20 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

2 maravedís. España. Carlos III

2 maravedís. España. Carlos III1778 ?

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
18 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

2 maravedís. España. Carlos III

2 maravedís. España. Carlos III1774

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
19 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuítas

2 maravedís. España. Carlos III

2 maravedís. España. Carlos III1775

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
18 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

2 maravedís. España. Carlos III

2 maravedís. España. Carlos III1776

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
19 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 maravedís. España. Carlos IV

2 maravedís. España. Carlos IV1798

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
20 mm
Doazón de Srta Emilia Pérez Cepeda

2 maravedís. España. Felipe V

2 maravedís. España. Felipe V1745

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
20 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

2 maravedís. España. Felipe V

2 maravedís. España. Felipe V1720

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
23 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

2 maravedís. España. Felipe V

2 maravedís. España. Felipe V1720

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
22 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

2 maravedís. España. Felipe V

2 maravedís. España. Felipe V1745

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
21 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 maravedís. España. Felipe V

2 maravedís. España. Felipe V1745

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
20 mm
Doazón de Dona Emilia Blanco

2 maravedís. Felipe V. España

2 maravedís. Felipe V. España1745

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
22 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

2 maravedís. Felipe V. España

2 maravedís. Felipe V. España1720

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
23 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

2 maravedís. Felipe V. España

2 maravedís. Felipe V. España1744

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
21 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

2 reais. España. Carlos II (El Pretendiente)

2 reais. España. Carlos II (El Pretendiente)1708

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 reais. España. Carlos III

2 reais. España. Carlos III1784

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
25 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

2 reais. España. Carlos III

2 reais. España. Carlos III1785

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
26 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 reais. España. Carlos III (El Pretendiente)

2 reais. España. Carlos III (El Pretendiente)1708

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Doazón de Viuva Pérez Gómez

2 reais. España. Carlos IV

2 reais. España. Carlos IV1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
26 mm
Doazón de D. José Seijo Rubio

2 reais. España. Felipe V

2 reais. España. Felipe V1700- 1746

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

2 reais. España. Felipe V

2 reais. España. Felipe V1721

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
20 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

2 reais. España. Felipe V

2 reais. España. Felipe V1721

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Doazón de D. José Seijo Rubio

2 reais. España. Felipe V

2 reais. España. Felipe V1723 ?

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Doazón de D. Arturo Conde

2 reais. España. Felipe V

2 reais. España. Felipe V1746

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
26 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 reais. España. Felipe V

2 reais. España. Felipe V1700- 1746

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
28 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 reais. España. Luis I

2 reais. España. Luis I1724

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

2 relaes. Felipe V. España

2 relaes. Felipe V. España1719- 1729

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

2 relaes. Felipe V. España

2 relaes. Felipe V. España1722

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
26 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

2 relaes. Felipe V. España

2 relaes. Felipe V. España1723

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
27 mm
Doazón de Dona Herminia Blanco

3 reais. Portugal. Juan V.

3 reais. Portugal. Juan V.1776

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


25 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

4 maravedís. España. Carlos II

4 maravedís. España. Carlos II1777

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Doazón de D. Manuel Salgado

4 maravedís. España. Carlos III

4 maravedís. España. Carlos III1784

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

4 maravedís. España. Carlos III

4 maravedís. España. Carlos III1701- 1800

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

4 maravedís. España. Carlos III

4 maravedís. España. Carlos III1776

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
24 mm
Doazón de D. Manuel J. Pérez Meilán

4 maravedís. España. Carlos III

4 maravedís. España. Carlos III1775

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

4 maravedís. España. Carlos III

4 maravedís. España. Carlos III1787

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Depósito de Dona María del Pilar Durán Cao viuva. de Vilas

4 maravedís. España. Carlos IV

4 maravedís. España. Carlos IV1795

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
26 mm
Doazón de D. Juan Tejada

4 maravedís. España. Carlos IV

4 maravedís. España. Carlos IV1797

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

4 maravedís. España. Carlos IV

4 maravedís. España. Carlos IV1794

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

4 maravedís. España. Felipe V

4 maravedís. España. Felipe V1741

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
27 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

4 maravedís. España. Felipe V

4 maravedís. España. Felipe V1719

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
27 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

4 maravedís. España. Felipe V

4 maravedís. España. Felipe V1742

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
28 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

4 maravedís. España. Felipe V

4 maravedís. España. Felipe V1720

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
28 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

40 reis. Xosé I. Portugal

40 reis. Xosé I. Portugal1757

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
40 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

5 reis (?). José I. Portugal

5 reis (?). José I. Portugal1744

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


29 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

8 maravedís. España. Carlos IV

8 maravedís. España. Carlos IV1795

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
31 mm
Doazón de D. Juan Tejada

8 maravedís. España. Carlos IV

8 maravedís. España. Carlos IV1794

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
31 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

8 reais. España. Carlos III

8 reais. España. Carlos III1773

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
39 mm
Compra de D. Ramón Rodríguez

8 reais. España. Felipe V

8 reais. España. Felipe V1736

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
38 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

8 reais. España. Felipe V

8 reais. España. Felipe V1738

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
38 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

8 reais. España. Fernando VI

8 reais. España. Fernando VI1750

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
39 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

Croat. España. Carlos III (O pretendente)

Croat. España. Carlos III (O pretendente)1706

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Prata
21 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

Dinamarca

Dinamarca1764

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


27 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

Francia. Luis XVI

Francia. Luis XVI1793

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Bronce
32 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

Francia. Luis XVI

Francia. Luis XVI1793

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Bronce
35 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

Gran Bretaña. Xurxo III

Gran Bretaña. Xurxo III1787

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


21 mm
Regular de

Gran Bretaña. Xurxo III.

Gran Bretaña. Xurxo III.1783

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


27 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

Luis XVI. Francia

Luis XVI. Francia1774- 1792

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


22 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

Portugal. María II

Portugal. María II1799

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Bronce
30 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

S/T (Moeda)

S/T (Moeda)1740

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
30 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

S/t. (Moeda)

S/t. (Moeda)1766

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


21 mm
Depósito de Escolas Populares Gratuitas

Seiseno. España. Felipe V

Seiseno. España. Felipe V1711

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Doazón de Sr. López Baleiro

Seiseno. España. Felipe V

Seiseno. España. Felipe V1711

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

Seiseno. España. Felipe V

Seiseno. España. Felipe V1711

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Cobre
25 mm
Doazón de Marquesa viuva de Cavalcanti

Xurxo III. Gran Bretaña

Xurxo III. Gran Bretaña1797

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)

Bronce
36 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

Xurxo III. Gran Bretaña

Xurxo III. Gran Bretaña1769

ANÓNIMO (Moeda-S.XVIII)


28 mm
Doazón de Dona Hermina Blanco

ACHÉGATE

Visitas escolares

Percorridos educativos

INFORMACIÓN

Museo de Belas Artes da Coruña

Rua Zalaeta s/n 15002 A Coruña Tlf: 881 881700 Fax: 881 881701

contacto

Rua Zalaeta s/n 15002 A Coruña
Tlf: 881 881 700 Fax: 881 881 701
mu.belas.artes.coruna@xunta.es
© Copyright 2008-2009. Museo de Belas Artes da Coruña. Reservados todos los derechos.