Museo
buscarEDUCACIÓN / A ESCOLA


DISPOSICIÓNS PARA UNHA VISITA ESCOLAR SEGURA Ó MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA.

Coas novas medidas sanitarias e de seguridade pola COVID-19 o Museo de Belas Artes da Coruña establece as seguintes dinámicas relativas ás visitas escolares:


  • Os grupos escolares que nos visiten terán que ser sempre aulas nido: grupos estancos que cohabiten no espazo escolar das aulas. Deste xeito non recibiremos dúas aulas simultáneamente nin grupos compostos por particións de aulas.
  • O número máximo establecido é de 30 persoas (contando cos/as profesores/as acompañantes). Se o grupo que nos visita é de máis de 20 persoas partirase en dous para facilitar o desprazamento polas salas do museo.
  • As visitas durarán 1 hora e 15 minutos. Realizaranse en dúas quendas de mañán: ás 10:00 e ás 11:30. Deste xeito garantimos un tempo intermedio para que non haxa máis dun grupo de escolares coincidindo no espazo do museo. Pedimos así a máxima puntualidade.
  • O grupo escolar terá que respectar a distancia de dous metros de calquera visitante ou traballador/a do museo.
  • O alumnado e os/as responsables deberán levar máscara durante toda a visita. En caso de que haxa algún caso individual no que exista unha xustificación de non levala por contraindicación médica o/a responsable do grupo terá que informar ó museo antes do día da visita.
  • O/a profesor/a acompañante do grupo será en todo momento responsable do cumplimento das normas e dinámicas aquí expostas.
  • Ao entrar no Museo, o/a responsable do grupo se dirixirá ó mostrador para que se tome rexistro. Mentres se realiza este trámite o grupo deberá permanecer no espazo indicado polo persoal de atención ó público.
  • As visitas serán dinamizadas alentando sempre a participación.
  • Quedan suspendidos polo momento os talleres ou as dinámicas onde se manipulen obxectos.
  • O servizo de consignas está fóra de servizo. Non se permite a entrada con bolsas, mochilas ou paraugas.


Para calquera comentario, proposta ou suxerencia podedes poñervos en contacto con nós nas canles habituais:

Correo electrónico: mu.belas.artes.difusion@xunta.gal

Teléfono: 881 881 700

ACHÉGATE

Colección do museo

Visítamos e descubre a colección do museo

INFORMACIÓN

Museo de Belas Artes da Coruña

Rua Zalaeta s/n 15002 A Coruña Tlf: 881 881700 Fax: 881 881701

contacto

Rua Zalaeta s/n 15002 A Coruña
Tlf: 881 881 700 Fax: 881 881 701
mu.belas.artes.coruna@xunta.es
© Copyright 2008-2009. Museo de Belas Artes da Coruña. Reservados todos los derechos.