Catálogos

Catálogo para a exposición sobre Manuel Colmeiro celebrada no Museo de Belas Artes.

Catálogo publicado con motivo da exposición homónima realizada no Museo de Belas Artes da Coruña entre xullo e novembro de 2012.

Catálogo da exposición Confluencias, 1976-2006 Jaime Quessada/Xaime Quessada Blanco no que se expresan os diferentes puntos de encontro nas obras dos reseñados artistas, comprendidas no tempo remarcado. Por medio dunha serie de textos explicativos, faise visible ese feito que interrelaciona as súas pinturas.