Imaxe:

Arrepentimiento de San Pedro

Cronoloxía:
1630[ca]-1656[ca]

San Pedro aparece no lateral esquerdo do lenzo sentado sobre unha roca e vestido coa túnica azul verdosa e o manto ocre que a tradición relixiosa asignábanlle. Para representalo, Collantes segue o modelo creado por José de Ribe ra no século XVII para mostrar o episodio do arrepentimento de Pedro, que como narran os evanxelistas, ocorre despois de negar coñecer a Xesús a noite do seu prendemento. O santo ten as mans cruzadas nun xesto de súplica, o rostro volto cara ao ceo e bágoas nos ollos. Ao seu lado, sobre a roca aparece un dos atributos que habitualmente o acompañan, unha chave, que fai referencia á chave do Reino dos ceos que Xesús promételle. Como artista de formación tenebrista Collantes ilumina intensamente a figura do apóstolo para destacala sobre o fondo dunhas ruínas en sombra e sitúao nun das súas características paisaxes nos que o claroscuro do primeiro termo queda matizado coa apertura da paisaxe que abre a mirada cara á distancia luminosa e nos que distribúe de forma graduada arboredos de follaxe tupido, remansos de auga, penedos, troncos rotos e pequenas construcións.

Folla técnica

Número de inventario:
1922
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Barroco
Cronoloxía:
1630[ca]-1656[ca]
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Relixiosa. Santos. Apóstoles
Procedencia:
Asignación. Doazón: Goy de Silva, Ramón (16/10/1951)
Historial:

No ano 1929 pertencía a D. Francisco Pérez Asencio ( Jerez de la Frontera), que a presentou como obra de Diego Velázquez na Exposición iberoamericana celebrada en Sevilla. Estudos posteriores de Alfonso Pérez Sánchez e Diego Angulo Íñiguez clasificárona como obra de Francisco Collantes.

EXPOSICIÓNS:
Ano 1929- 1930: Exposición Iberomericana de Sevilla. Palacio de Belas Artes, Sevilla.
Ano 2000: As bágoas de San Pedro na pintura española do Século de Ouro, Museo de Belas Artes de Bilbao
Ano 2000: As bágoas de San Pedro na pintura española do século de ouro, Museo de Belas Artes da Coruña

Medidas:
Con marco: Altura = 130,2 cm; Anchura = 187,5 cm; Profundidade = 8 cm
Lenzo: Altura = 107 cm; Anchura = 170,5 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro

Obra restaurada

O laboratorio de conservación e restauración do Museo de Belas Artes levou a cabo o tratamento da obra Arrepentimento de san Pedro, unha peza do pintor barroco español Francisco Collantes, datada entre 1630 e 1656.

Neste proxecto resultou fundamental a colaboración iniciada no ano 2016 coa Universidade de Santiago de Compostela, a través da súa Unidade de Arqueometría RIAIDT (Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico) e da Fundación Rof Codina, que fixeron posible as probas analíticas e de diagnóstico, que deron como resultado interesantes aspectos descoñecidos do lenzo, revelados mediante as radiografías nas que se amosa unha imaxe oculta.

 

San pedro antes

Antes 

San pedro después

Despois

 

Estado de conservación


O primeiro paso foi o diagnóstico e avaliación dos danos producidos na peza, a capa pictórica atopábase nun estado de sucidade perceptible nas tonalidades escurecidas da pintura. Ademais, destacaban faltas de pintura, deformacións, zonas erosionadas e numerosos repintes de épocas pasadas. No reverso, o lenzo presenta gran cantidade de sucidade e manchas de graxa.

O soporte tamén estaba en mal estado de conservación, cunha tea de reforzo desencolada e cunha gran costura, e un bastidor con gretas e ataque de insectos.

 

Proceso de restauración


O proceso de restauración iníciase en 2012 e, logo de realizar as análises do estudo técnico, comeza a intervención mediante a consolidación do soporte, tanto do lenzo como do bastidor. Elimínase a tea de reforzo, corríxense as deformacións e colócase un novo bastidor.

Na intervención da capa pictórica levouse a cabo unha limpeza da mesma, a eliminación dos repintes anteriores e a reintegración das faltas de pintura para a aplicación final dun verniz que a protexa durante as próximas décadas.