Imaxe:

Bodegón; Cesta de fruta, melón y granadas

Cronoloxía:
1621[ca]-1631[ca]

Neste bodegón, as froitas de outono están dispostas sobre unha mesa ante un fondo escuro. Á dereita unha cesta de vimbia trenzado contén uvas, marmelos e cirolas. No centro un melón aberto e na esquerda unhas granadas e un acio de uvas colgado. O bodegón, como obra pictórica na que se realiza unha composición de obxectos inanimados, xa se trate de froitas, flores, caza, vaixelas ou outros utensilios, como tema autónomo, chega á súa madurez no século XVII e deriva do acto de pintar imitando a natureza. Juan van der Hamen foi unha figura de primeira orde no naturalismo madrileño e un dos mestres do xénero de bodegón español que se caracterizaba pola austeridade e a disposición ordenada dos obxectos. Con todo, o estudo dos modelos flamengos levaría a Hamen a concibir os seus con certa ostentación, realizando progresivamente composicións máis elaboradas e introducindo nelas recipientes máis refinados e obxectos exóticos co fin de satisfacer o gusto da súa clientela cortesá. Con todo, os seus diferenciábanse claramente dos bodegóns do norte de Europa nos que a opulencia e ostentación, en ocasións, teñen un propósito moral relacionado coa idea de vanitas, como recordo simbólico da fugacidade e vaidade dos praceres terreais.

Folla técnica

Número de inventario:
267
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Barroco
Cronoloxía:
1621[ca]-1631[ca]
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Vexetal. Froitos
Bodegón
Sala:
Procedencia:
Depósito: Museo Nacional del Prado (16/08/1946)
Historial:

Depositado no Concello da Coruña desde Abril de 1942, ata a apertura do Museo. Por O. M. 19- 12- 1941.

Medidas:
Con marco: Altura = 62 cm; Anchura = 96,5 cm; Profundidade = 4,5 cm
Lenzo: Altura = 53 cm; Anchura = 88 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro