Imaxe:

Castillo de los Condes de Andrade (Pontedeume)

Cronoloxía:
10/08/1849

Folla técnica

Número de inventario:
75
Materia / Soporte:
Papel
Contexto cultural / Estilo:
Romanticismo
Cronoloxía:
10/08/1849
Clasificación:
Artes Gráficas. Debuxo
Iconografía:
Arquitectura e monumentos
Costumista. Escena
Arquitectura popular
Oficios. Pesca
Paisaxe. Costa
Procedencia:
Asignación. Compra: Morais, Francisco (01/05/1944)
Historial:

De Enrique Pérez de Villaamil pasou a Francisco Morais, ao que lle foi comprado polo Ministerio de Educación Nacional por O.M. 26-02-1944
EXPOSICIÓNS:
Ano 1988. Lugar: A Coruña. Museo de Belas Artes. Maio-Xuño. Jenaro Pérez Villaamil. Debuxante. MUBAC.
Ano 1988. Lugar: Pontevedra. Museo Provincial. 3 agosto-4 setembro. Jenaro Pérez Villaamil. Debuxante. Museo de Pontevedra.

Medidas:
Papel: Altura = 302 mm; Anchura = 401 mm
Técnica:
Debuxo con lapis
Obxecto:
Debuxo