Imaxe:

Chantada camino de Puentedeume

Cronoloxía:
1849 [¿1-10 Agosto?]

Vista panorámica da ría de Betanzos, tomada desde o camiño de Betanzos a Pontedeume. Distínguense a pasaxe do Pedrido, Sada, Fontán e Montecelo. Aparecen en primeiro termo á dereita, tres personaxes cos seus cabalgaduras en actitude de descanso ou alto no camiño, momento que Villaamil aproveita para executar o debuxo.

Folla técnica

Número de inventario:
91
Materia / Soporte:
Papel
Contexto cultural / Estilo:
Romanticismo
Cronoloxía:
1849 [¿1-10 Agosto?]
Clasificación:
Artes Gráficas. Debuxo
Iconografía:
Costumista. Tipos populares
Paisaxe. Rural
Procedencia:
Asignación. Compra: Morais, Francisco (01/05/1944)
Historial:

De Enrique Pérez de Villaamil pasou a Francisco Morais, ao que lle foi comprado polo Ministerio de Educación Nacional por Ou.M. do 26-02-1944.
EXPOSICIÓNS:
Ano: 1988. Lugar: A Coruña. Museo de Belas Artes. Maio-Xuño. Jenaro Pérez de Villaamil. Debuxante. MUBAC.
Ano: 1988. Lugar: Pontevedra. Museo Provincial. 3 agosto- 4 setembro. Jenaro Pérez Villaamil. Debuxante. Museo de Pontevedra.

Medidas:
Papel: Altura = 294 mm; Anchura = 401 mm
Técnica:
Debuxo con lapis
Obxecto:
Debuxo