Imaxe:

Costas gallegas

Cronoloxía:
1917

Este lenzo tamén coñecido como Enseada de Canabal, situada na Coruña, reúne compoñentes característicos da pintura paisaxística de Francisco Lloréns xa na súa etapa de plenitude. É unha vista panorámica tomada desde o alto que permite captar os matices de luz que o pintor recrea a través dos contraluces dos cantís e dos reflexos sobre a auga. Cunha paleta diáfana plasma os efectos da atmosfera difusa xenuinamente galaica. Lloréns crea unha poética subxectiva coa que busca, como os seus coetáneos da xeración do noventa e oito, a captación da esencia da paisaxe que están a plasmar. Costas galegas é a obra máis reveladora das claras xornadas da Galicia estival, na que combina a modernidade compositiva e a diversidade de matices de luz que capta e define a través dunha observación minuciosa.

Folla técnica

Número de inventario:
4903
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Rexionalismo; Pintura Galega. Xeración Triunfante
Cronoloxía:
1917
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Paisaxe. Costa
Procedencia:
Depósito: Museo Nacional del Prado (30/11/1995)
Historial:

Anteriormente esta obra fora depositada polo desaparecido Museo de Arte Moderna, por Real Orde do 13 de abril de 1921 na Real Academia Galega da Lingua. Desde o ano 1995, por Ou.M. do 28 de novembro de 1995, está depositada no Museo de Belas Artes da Coruña. Reverso, Etiqueta: Propietario: Real Academia Galega. Bastidor: 454 (listón sup.).
En 1917 figurou na Exposición de Arte Galega da Coruña.
Segundo recóllese nas etiquetas, sitas no reverso da obra, esta obra formou parte das exposicións: Exposición antolóxica Lloréns (1874-1948).no Museo Español de Arte Contemporánea, Dirección Xeral de Belas Artes, Madrid, 1972. Imaxes dun coloso: o mar na pintura española, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, Madrid, 1972.

Medidas:
Con marco: Altura = 132 cm; Anchura = 212 cm; Profundidade = 5 cm
Lenzo: Altura = 120 cm; Anchura = 200 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro