Imaxe:

Juicio Final

Autores/as:
Cronoloxía:
1601-1700 (Siglo XVII)

Na parte superior sitúase o tribunal celestial no que aparece Cristo Xuíz sobre a bóla do mundo cando retorna ao fin dos tempos. Está flanqueado pola Virxe e San Xoán Bautista que están axeonllados, ámbolos dous no seu papel de intercesores en favor dos pecadores e que conforman o tema da Déesis (do grego, pregaria ou súplica). Situados nun plano intermedio, os anxos dan o sinal da Resurrección facendo soar as trompetas que espertan aos mortos e o arcanxo san Miguel realiza a pesada das almas. No plano inferior, os elixidos son guiados por un anxo e os condenados son atormentados por demos. Conducidos uns cara á dereita e outros cara á esquerda de Cristo, tal como relátase no evanxeo. Ao fondo a lagoa Estigia, unha imaxe que é reflexo da herdanza clásica e que designaba o lugar ao que, segundo a mitoloxía grecorromana, eran conducidas as almas dos defuntos. A fonte que inspirou aos artistas desde o século XIV para representar o Xuízo Final foi o Evanxeo de san Mateo (Mateo, 25, 31 e ss). Desde entón, para aludir ao carácter redentor do Cristo evangélico, que substitúe ao Cristo xusticeiro da Apocalipse, acompáñase de anxos que portan os instrumentos da Paixón, as Armas Christi: A columna da flaxelación e a coroa de espiñas que se sitúan neste cobre á dereita e a cruz e os cravos á esquerda, para simbolizar o seu triunfo sobre a morte e o pecado.

Folla técnica

Número de inventario:
273
Materia / Soporte:
Lámina de cobre
Contexto cultural / Estilo:
Barroco
Autores/as:
Cronoloxía:
1601-1700 (Siglo XVII)
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Relixiosa. Evanxélica
Relixiosa. Iconografía Celestial
Procedencia:
Asignación. Usucapión: Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional. Xunta Delegada de Incautación, Protección e Salvamento do Tesouro Artístico (Decreto 10 de outubro de 1963, nº 2527/63 (Ministerio de Facenda)
Historial:

Procede das incautacións realizadas durante a Guerra Civil (1936--1939). O 15 do 10 de 1941 entrégase ao Museo, segundo consta nun recibo da Comisaría Xeral do Patrimonio Artístico. Por Ou.M. 19-12-1941 ingresa no Museo en calidade de Depósito. O 21-04-1942 deposítase para a súa custodia temporal no Concello da Coruña. O 16 de agosto de 1946 ten lugar a entrega da obra por parte do Concello ao Museo Provincial de Belas Artes. Por medio do Decreto10 de outubro de 1963 Nº 2527/63 a obra declárase propiedade do Estado.

No ano 1955 expúxose na Cea de gala en honra do Xefe de Estado. Pazo Municipal, Concello da Coruña, 2 Setembro.

Medidas:
Con marco: Altura = 44,2 cm; Anchura = 53,2 cm; Profundidade = 6,2 cm
Lámina metálica: Altura = 28,6 cm; Anchura = 37,7 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro