Imaxe:

La Gloria

Autores/as:
Cronoloxía:
1601-1700 (Siglo XVII)

O ámbito da Gloria celestial está presidido en altura pola Trindade, coas figuras de Deus Pai, do Fillo e do Espírito Santo en forma de pomba, que reciben e coroan á Virxe que aparece rodeada de anxos. Esta escena é o eixo da composición na que se graduan os profetas do Antigo Testamento, evanxelistas, apóstolos e todos os bienaventurados presentes que asisten en actitude de adoración. A Coroación da Virxe é un tema procede dun relato apócrifo que foi difundido no século XIII pola Lenda Dourada de Santiago de la Vorágine. É a partir do século XV cando vemos á Virxe coroada pola Trindade, un tipo que predominará na arte europea ata o século XVII. Por outra banda, é un argumento esencial da doutrina mariana da igrexa da Contrarreforma xa que como culminación da súa Glorificación, María é coroada como Reina dos ceos onde ocupa desde entón un lugar destacado xunto ao seu fillo e desde onde exerce o seu papel como intercesora entre el e os homes. Neste papel de mediadora vemos á Virxe representada na escena titulada Xuízo Final (Inventario nº 273 da colección do Museo) que forma parella con esta imaxe da Gloria.

Folla técnica

Número de inventario:
272
Materia / Soporte:
Lámina de cobre
Contexto cultural / Estilo:
Barroco
Autores/as:
Cronoloxía:
1601-1700 (Siglo XVII)
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Relixiosa. Iconografía Mariana
Relixiosa. Iconografía Celestial
Procedencia:
Asignación. Usucapión: Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional. Xunta Delegada de Incautación, Protección e Salvamento do Tesouro Artístico (Decreto 10 de outubro de 1963, nº 2527/63 (Ministerio de Facenda))
Historial:

Procede das incautacións realizadas durante a Guerra Civil (1936--1939). O 15 do 10 de 1941 entrégase ao Museo, segundo consta nun recibo da Comisaría Xeral do Patrimonio Artístico. Por Ou.M. 19-12-1941 ingresa no Museo en calidade de Depósito. O 21-04-1942 deposítase para a súa custodia temporal no Concello da Coruña. O 16 de agosto de 1946 ten lugar a entrega da obra por parte do Concello ao Museo Provincial de Belas Artes. Por medio do Decreto 10 de outubro de 1963 Nº 2527/63 a obra declárase propiedade do Estado.
.

Medidas:
Con marco: Altura = 43,7 cm; Anchura = 53,3 cm; Profundidade = 6,2 cm
Lámina metálica: Altura = 28,6 cm; Anchura = 37,7 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro