Imaxe:

La revelación a Santa Ana

Autores/as:
Cronoloxía:
1501-1600 (Siglo XVI)

Escena que representa a Santa Ana, nai da Virxe María, sentada ante un fondo de arquitectura clásica. Acompáñaa un anxo que está ante ela sinalando cara ao alto coa súa man dereita xa que, como mensaxeiro divino, tráelle o anuncio do nacemento da súa filla María. Esta representación inspírase nos Evanxeos Apócrifos que, aínda que non foron considerados pola Igrexa como textos de tradición apostólica, si os aceptou como un medio para fomentar a devoción popular e satisfacer a curiosidade dos fieis xa que completaban datos que faltaban no Novo Testamento, como o caso de santa Ana no que non aparece citada. Os Apócrifos foron popularizados no século XIII polo frade dominico Santiago do Vórtice no libro titulado Lenda Dourada, unha compilación de vidas de santos na que incorporaba o contido destes evanxeos xunto con episodios novelados, que se converteu en repertorio iconográfico que serviu de inspiración aos artistas. No caso da vida da Virxe María nárrase neles a súa concepción milagrosa cando os seus pais, Ana e Joaquín, eran xa anciáns e como un anxo anúncialles, a cada un por separado, o nacemento dunha filla que vivirá consagrada a Deus. É a finais da Idade Media cando se difunde por Europa o culto a santa Ana, coincidindo co traslado das súas supostas reliquias a Occidente e coa gran popularidade que adquiriu a crenza na Concepción Inmaculada da Virxe no ventre da súa nai que, séculos máis tarde, converteríase en dogma de fe. As representacións de santa Ana faranse máis esporádicas a partir do século XVI xa que a Iglesia iniciou un proceso de depuración dos relatos lendarios que inspiraban aos artistas co fin de eliminar os detalles pintorescos e de que as figuracións se axustasen aos textos autorizados.

Folla técnica

Número de inventario:
281
Materia / Soporte:
Táboa
Contexto cultural / Estilo:
Renacemento
Autores/as:
Cronoloxía:
1501-1600 (Siglo XVI)
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Relixiosa. Santos
Procedencia:
Asignación. Usucapión: Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional. Xunta Delegada de Incautación, Protección e Salvamento do Tesouro Artístico (Decreto 10 de outubro de 1963, nº 2527/63 (Ministerio de Facenda))
Historial:

Procede das incautacións realizadas durante a Guerra Civil (1936--1939). Non figura no recibo da Comisaría Xeral do Patrimonio Artístico con data de 15 do 10 de 1941 no que consta a entrega ao Museo de obras procedentes da Xunta de Recuperación .
Por O.M. 19-12-1941 ingresa no Museo en calidade de Depósito. O 21-04-1942 deposítase para a súa custodia temporal no Concello da Coruña. O 16 de agosto de 1946 ten lugar a entrega da obra por parte do Concello ao Museo Provincial de Belas Artes. Por medio do Decreto 10 de outubro de 1963 Nº 2527/63 a obra declárase propiedade do Estado.

EXPOSICIÓNS:
Ano 1988: A Pintura nos tempos de Carlos III, o Rey Alcalde, Salas de Ribeira e Juan de Villanueva (Centro do Conde Duque). Madrid, Marzo- Abril.

Medidas:
Con marco: Altura = 158,5 cm; Anchura = 116 cm; Profundidade = 10 cm
Táboa: Altura = 140 cm; Anchura = 95 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro