Imaxe:

Los abuelos

Cronoloxía:
1905

Escena de interior con dous personaxes de avanzada idade en primeiro termo. O home permanece en pé, vestido ao estilo castelán con capote pardo e chapeu de ampla á. A muller atópase sentada calcetando o seu labor. Fondo de parede clara, con crucifixo colgado e dous cadros dos que só se ve parte. Obra realizada nas proximidades do Paular, un pobo do municipio de Rascafía próximo a Segovia, onde Sotomayor pasou os veráns de 1904 e 1905, con ela obtivo a primeira medalla na Exposición Nacional de Belas Artes de 1906. É nesta época, á súa volta da época dos estudos na Academia de Roma e das súas viaxes polos Paises Baixos que tanto influirán na súa pintura, cando Sotomayor orienta a súa pintura cara a unha estética realista e na que imprime o costumismo que desenvolverá plenamente no seu contacto con Galicia.

Folla técnica

Número de inventario:
30
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Rexionalismo; Pintura Galega. Xeración Triunfante
Cronoloxía:
1905
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Retrato. Parella
Arquitectura. Interiores
Costumista. Tipos populares
Procedencia:
Depósito: Museo Nacional del Prado (17/02/1928)
Historial:

Depositado polo desaparecido Museo de Arte Moderna, por R. Ou de 17-02-1928.
Expúxose en:
Ano 1951. Cea de gala en honra do Xefe de Estado. Concello da Coruña.14 Setembro.
Ano 1957. Cea de gala en honra do Xefe de Estado. Concello da Coruña. Sede: Palacio Municipal. 14 Setembro.
Ano 1958. Cea de gala en honra do Xefe de Estado. Concello da Coruña. Sede: Palacio Municipal. 6 Setembro.

EXPOSICIÓNS:
Exposición Nacional de Belas Artes de 1906.
Ano 1961. Exposición sobre Sotomayor. Museo Nacional da arte do século XIX, Sala da entidade organizadora, Madrid, abril.
Ano 1961. Lugar: Valencia. Outubro (documentación incompleta).
Ano 1975. Exposición antolóxica de Sotomayor. Ministerio de Educación. Sede: Salga Ministerio de Educación. Madrid. Novembro-Decembro.
Ano 1980. Homenaxe a pintores ferrrolanos. Deputación provincial da Coruña. Sede: Colexio Calvo Sotelo. 15-30 Agosto e Sede: Palacio Municipal. Ferrol. Setembro.
Ano 1984. A pintura do Século XIX nas Institucións. Concello da Coruña. Sede: Kiosko Alfonso. 21 Xuño-5 Julio.
Ano 1985. Impresionistas galegos. Concello da Coruña. Sede: Kiosko Alfonso. 15 Xuño-5 Julio.
Ano 1985. Homenaxe a Fernando Álvarez Sotomayor. Sede: Museo de Belas Artes San Telmo. San Sebastián. Julio.
Ano 1990. Exposición Antolóxica de F. Álvarez de Sotomayor. Concello da Coruña. Sede: Kiosko Alfonso. Xuño-Setembro.
Ano 1995. Os Salóns Artal. Centro Nacional de Exposicións e Promoción Artística do Ministerio de Cultura. Lugar: Buenos Aires. (documentación incompleta)
Ano 1998-1999. Fernando Álvarez de Sotomayor. Xunta de Galicia, Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, Museo de Belas Artes da Coruña, Centro Cultural Caixavigo, Centro Cultural García Barbón, Vigo. Decembro-xaneiro.

Medidas:
Con marco: Altura = 118 cm; Anchura = 99,4 cm; Profundidade = 8,4 cm
Lenzo: Altura = 90 cm; Anchura = 72 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro