Imaxe:

Mujer con jarrón y flores

Autores/as:
Cronoloxía:
1960[ca]-1970[ca]

Retrátase a unha muller de pé e suxeitando un vaso situado sobre unha mesa. A representación da muller destaca dentro das iconografías que desenvolve Colmeiro durante toda a súa produción. Nunha primeira etapa as mulleres campesiñas son as protagonistas da obra. Desde a súa chegada a Buenos Aires, onde comezou o seu exilio, a temática enraizada no mundo rural vai perdendo entidade, pero non a representación de iconografías femininas que van ir reflectindo a súa nova concepción pictórica. Nesta etapa arxentina, así como na parisiense, as súas figuras femininas seguen tendo unha presenza presencia compacta e ensimesmada, adoptando unha actitude hierática. Presenta ás mulleres, como neste caso, sobre un fondo que é un espazo concibido cunha calidade abstracta. Doutra banda, observamos como a anécdota dilúese e os seus cadros vanse centrando cada vez máis nunha reflexión da linguaxe pictórica que coñece en París. Atopamos nesta obra unha concepción da cor caracterizada por unhas pigmentaciones cromáticas de influencias fauvistas habituais na súa etapa parisiense. Unha pincelada cargada de luz que constrúe a figura e o floreiro, axudado por leves trazos que definen a mesa, a cadeira, e o rostro da muller.

 

Folla técnica

Número de inventario:
5218
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Vangarda histórica galega
Autores/as:
Cronoloxía:
1960[ca]-1970[ca]
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Motivos florais
Figura. Feminina
Procedencia:
Depósito Xunta. Doazón: González Abad, Carolina; Santiago Blanco, Manuel (26/04/2004)
Historial:

EXPOSICIÓNS:
ANO 2004: A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad, Museo de Belas Artes dá Coruña, 22 de xullo ao 12 de setembro.

Medidas:
Con marco: Altura = 84,5 cm; Anchura = 69,5 cm; Profundidade = 7 cm
Lenzo: Altura = 64,8 cm; Anchura = 50 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro