Imaxe:

Pez

Autores/as:
Cronoloxía:
1977 (Año de edición)

Estampaxe circular cun peixe rexistrado, en tinta marrón, para ilustrar o álbum Soma de craridades de Alvaro Cunqueiro

Publicado en Arxentina en 1977 por Edicións Cuco Rei. Este álbum atopa a súa orixe nun primeiro proxecto dos anos trinta, froito da cooperación de Luís Seoane e Álvaro Cunqueiro, quen compila sete poemas baixo o título Soma de Craridades, para ser publicados co álbum de debuxos de Seoane Síntese do Crime. Este álbum será destruído na imprenta Nós en 1936, durante a guerra civil. Froito diso, en 1977,

Seoane publica Soma de Craridades en Arxentina, onde se divulgarán os sete poemas de Cunqueiro acompañados de varios debuxos de Seoane, dos anos trinta e cinco gravados dos anos setenta así como unha carta de Santiago Montero Díaz ao debuxante datada en 1932.

En relación á publicación deste álbum, datos recolleitos en:

Instituto Cervantes. Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/actcult/cunqueiro/biografia/compostela.htm

[...Tamén en 1932, Cunqueiro e Seoane preparan para a imprenta de Casal un novo traballo na liña de Mar ao Norde: Cunqueiro envía a Seoane sete poemas, baixo o título de Soma de craridades, que se publicarían co álbum de debuxos, Síntese do crime, que Seoane entrega para a súa impresión a Casal, despois de varios cambios, a finais de 1935. O álbum de Seoane desaparece coa destrución de Nós na guerra civil, pero os poemas de Cunqueiro serán editados polo propio Seoane en 1977 acompañados de varios debuxos dos anos trinta e cunha carta de Santiago Montero Díaz ao debuxante datada en 1932... ] [Consulta :21 de marzo de 2016]

Folla técnica

Número de inventario:
5104
Materia / Soporte:
Papel
Contexto cultural / Estilo:
Vangarda histórica galega
Autores/as:
Cronoloxía:
1977 (Año de edición)
Clasificación:
Artes gráficas. Estampaxe
Iconografía:
Figura. Animal
Procedencia:
Depósito Xunta. Depósito: Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes dá Coruña (10/05/2000)
Medidas:
Mancha: Altura = 128 mm; Anchura = 144 mm
Soporte: Anchura = 281 mm; Altura = 365 mm
Técnica:
Xilografía
Obxecto:
Estampa