Imaxe:

Ría del Burgo

Autores/as:
Cronoloxía:
1929[ca]

Vista panorámica dun recuncho da ría do Burgo en cuxo remanso das súas augas balancéanse dous botes. En primeiro termo dous grupos de eucaliptos cortan as liñas horizontais trazadas na paisaxe. Alén da ría, un pobo cuxas vivendas aparecen distribuídas de forma dispersa por todo o lombo da montaña, alternando con campos de cultivo e grupos de arboledo. Xa ao lonxe, a montaña, definida con cores violáceos, fúndese cun celaje encapotado e plomizo.

Folla técnica

Número de inventario:
4944
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Rexionalismo
Autores/as:
Cronoloxía:
1929[ca]
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Arquitectura popular
Paisaxe. Costa
Procedencia:
Depósito Xunta. Depósito: Deputación dá Coruña (11/07/1996)
Historial:

Depositado pola Deputación provincial da Coruña en 1942 co título Paisaxe galego (nº inv. 622), causando baixa en 1955. Volveu ingresar en 1996 co título Ría do Burgo.

Primeiro premio no II Certame do Traballo de Galicia, Sección Belas Artes, celebrado en Ou Ferrol en 1935.
EXPOSICIÓNS:
Ano 1929: Exposición de Arte Gallego, Buenos Aires e Centro Galego de Montevideo
Ano 1932: Exposición Nacional de Belas Artes. Madrid
Ano 1934: Asociación de Artistas, A Coruña. Novembro
Ano 1935: II Certame do traballo de Galicia, sección Belas Artes. Ferrol
Ano 1941: Asociación de Artistas da Coruña.
Ano 1983: Exposición homenaxe a pintores coruñeses. Deputación provincial da Coruña, agosto.
Ano 1984: A pintura do XIX nas Institucións. Concello da Coruña
Ano 1989-90: Manuel Abelenda (1889-1957). Exposición centenario. Deputación provincial da Coruña. Itinerante.
Ano 1998. Antolóxica de Manuel Abelenda Zapata, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña.

Medidas:
Con marco: Altura = 188,8 cm; Anchura = 213,7 cm; Profundidade = 6 cm
Lenzo: Altura = 170 cm; Anchura = 200 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro