Imaxe:

San Juan de Caabeiro

Cronoloxía:
05/09/1849

Vista do mosteiro de San Juan de Caaveiro (Capela, A Coruña), na cima dun monte, rodeado de vexetación exuberante. O apuntamento parece estar realizado desde a beira do río. A ambos os dous lados aparecen escarpdas e frondosas montañas que enmarcan o motivo central.

Folla técnica

Número de inventario:
90
Materia / Soporte:
Papel
Contexto cultural / Estilo:
Romanticismo
Cronoloxía:
05/09/1849
Clasificación:
Debuxo
Iconografía:
Arquitectura e monumentos
Paisaxe. Rural
Procedencia:
Asignación. Compra: Morais, Francisco (01/05/1944)
Historial:

De Enrique Pérez de Villaamil pasou a Francisco Morais, ao que lle foi comprado polo Ministerio de Educación Nacional por Ou.M. do 26-02-1944.
EXPOSICIÓNS:
Ano 1988. Lugar: A Coruña. Museo de Belas Artes. Maio-Xuño. Jenaro Pérez de Villaamil. Debuxante. MUBAC.
Ano 1988. Lugar: Pontevedra. Museo Provincial. 3 agosto- 4 setembro. Jenaro Pérez Villaamil. Debuxante. Museo de Pontevedra.

Medidas:
Papel: Altura = 303 mm; Anchura = 402 mm
Técnica:
Debuxo con lapis
Obxecto:
Debuxo