Imaxe:

Sierra de Guadarrama

Autores/as:
Cronoloxía:
1898

Tras iniciar a súa formación en Santiago baixo o maxisterio de José María Fenollera, trasládase a Madrid para continuar coa súa evolución artística. A serra do Guadarrama é un cadro pintado durante a súa estancia en Madrid e un exemplo da súa vocación paisaxista. O tema da paisaxe de montaña foi frecuente no paisaxismo español de finais de século a partir de Carlos de Haes e os seus discípulos. Tamén é propio da pintura do momento o feito de resaltar a tonalidade violácea da serra madrileña. Neste lenzo fúndense a expresión dunha visión lírica da natureza e o naturalismo introducindo xa novidades respecto a exemplos anteriores, como o maior achegamento ao motivo representado que nos fai percibir a monumentalidad e o silencio da montaña e un maior contraste e intensidade das cores. Ovidio Murguía encádrase pola súa temperá morte, aos vinte e oito anos, na denominada Xeración Doente Galega, denominada así polo pintor Felipe Belo Piñeiro. Murguía pintou outra vista da Serra de Guadarrama (Paisaxe de montaña), que con outros seis lenzos realizados en 1898, destináronse a decorar o Salón de Fumar do Pazo de Lourizán en Pontevedra, por encargo de Montero Ríos.

Folla técnica

Número de inventario:
62
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Pintura Galega. Xeración Doente; Realismo
Autores/as:
Cronoloxía:
1898
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Paisaxe
Procedencia:
Depósito: Deputación dá Coruña (26/01/1944)
Historial:

En 1912 era propiedade de D. Manuel Murguía. Adquirido pola Deputación o 31-05-43.

Ano 1956. Cea de gala en honra ao Xefe de Estado. Concello da Coruña. Sede:Palacio Municipal. 16 Setembro.
Ano 1957. Cea de gala en honra ao Xefe de Estado. Concello da Coruña. Sede: Palacio Municipal. 14 Setembro.
Ano 1958. Cea de gala en honra ao Xefe de Estado. Concello da Coruña.Sede: Palacio Municipal. 6 Setembro.

EXPOSICIÓNS:
Ano 1977. Xeración Doente. Deputación provincial da Coruña. Sede: Colexio Calvo Sotelo. Agosto.
Ano 1984. Pintura do Século XIX nas Institucións. Concello da Coruña.Sede: Kiosko Alfonso. 21 Xuño-5 Julio.
Ano 1984-85. Un século de pintura galega, 1880-1980. Museo de Belas Artes de Buenos Aires. 20 Novembro 84 - 20 Xaneiro 85.
Ano 1997. Galicia exterior, Galicia Terra Única. Consellería de Cultura e Comunicación Social. Sede: Estación Marítima. Vigo. Julio-Outubro.
Ano 2009. A rebelión dos xéneros. Retratos, paisaxes e flores. Centro Torrente Ballester, Concello de Ferrol, 6 Feb.-3 maio.

Medidas:
Con marco: Altura = 128,2 cm; Anchura = 101,3 cm; Profundidade = 6 cm
Lenzo: Altura = 111 cm; Anchura = 83 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro