Imaxe:

Soldado y dos campesinos

Cronoloxía:
1827-1854

Grupo formado por tres personaxes. Un dos homes, en primeiro plano, que parece que viste un uniforme militar carga dous cubos nas mans. Ao seu lado unha parella de campesiños, a muller de costas.

Folla técnica

Número de inventario:
123
Materia / Soporte:
Papel
Contexto cultural / Estilo:
Romanticismo
Cronoloxía:
1827-1854
Clasificación:
Artes Gráficas. Debuxo
Iconografía:
Costumista. Tipos populares
Procedencia:
Depósito: Museo de Pontevedra (1944)
Historial:

Museo de Pontevedra
EXPOSICIÓNS:
Ano: 1988. Lugar: A Coruña. Museo de Belas Artes. Maio-Xuño. Jenaro Pérez de Villaamil. Debuxante. MUBAC.
Ano: 1988. Lugar: Pontevedra. Museo Provincial. 3 agosto- 4 setembro. Jenaro Pérez Villaamil. Debuxante. Museo de Pontevedra.

Medidas:
Papel: Altura = 119 mm; Anchura = 200 mm
Técnica:
Debuxo con lapis
Obxecto:
Debuxo