Arte e natureza

Tipo de visita:
Visita dinamizada
Nível:
1º, 2º e 3º de Primaria
Duración:
1h 15min
Obxectivos:

 

  • Descubrir, a través da observación da obra de arte, os diferentes elementos que compoñen as paisaxes
  • Reflexionar sobre a nosa interacción co medio e as nosas consecuencias medioambientais
  • Promover o respecto e coidado polo patrimonio artístico e pola natureza
  • Fomentar o pensamento crítico e a imaxinación como ferramentas útiles ante o estado urxencia climática no que nos atopamos

A natureza sempre foi unha fonte de inspiración para os artistas. A través das paisaxes, dos bodegóns ou da representación de elementos vexetais e animais, moitos creadores e creadoras souberon captar a realidade do noso medio e mesmo transformala. A natureza tamén surtiu de recursos ás artes plásticas, desde os lenzos e os pigmentos ata os materiais para realizar pezas escultóricas.

Nesta visita observaremos distintos tipos de paisaxes (naturais e urbanas), exploraremos as características dalgúns materiais orgánicos que serven para a creación artística e reflexionaremos sobre a urxencia climática. Como podemos mudar as nosas actitudes individuais e colectivas para mellorar o mundo no que vivimos?

En Natureza e arte, as obras do museo serán o recurso a través do cal reflexionar sobre a produción de residuos, a contaminación, o impacto medioambiental e o respecto e coidado pola nosa contorna.

 

 

Esta actividade está deseñada tendo en conta contidos curriculares da Área de Ciencias Sociais, Ciencias Naturais e Valores cívicos.