As cores da natureza

Nível:
Atención a diversidade
Duración:
1h 30 min.

A natureza ten unha gran relación co mundo da arte, non só como tema e fondo de inspiración dos artistas a través do xénero da paisaxe, senón tamén como fonte de recursos onde os artistas -sobre todo os escultores- atopan os materiais necesarios para a creación das súa pezas.

Nunha actividade moi flexible -dependendo da idade e das capacidades do grupo que nos visite-, tomamos a natureza como fío condutor da visita ao museo, descubrindo, observando e comentando entre todos diferentes cadros de paisaxes de diferentes épocas e estilos: Costas galegas. Ría de Mera de Lloréns, Xardíns de Cuernavaca de Arturo Souto ou a Paisaxe de Urgell.

Tamén utilizaremos neste percorrido outros cadros nos que a natureza enmarca unha acción que están a desenvolver os personaxes protagonistas do cadro, como A Caída de Ícaro, El boyero castellano ou As Mariscadoras.

Partindo da colección de escultura do museo, comprobaremos como para crealas empregamos diferentes materiais que teñen as súas propias características e técnicas: madeira (Gigante), pedra (Nú con peixe, Maternidade, metal (Nú andando), terracota (La Pulga), técnica mixta (Nora para xentís peixes...).

Para finalizar a actividade realizaremos un obradoiro na que os participantes terán que crear a súa propia paisaxe empregando diferentes elementos da natureza como algodón, barro, carbón, cortiza, follas, etc.