Liña. Mancha. Cor

Tipo de visita:
Visita dinamizada
Nível:
1º, 2º e 3º de Primaria
Duración:
1h 15min
Obxectivos:

 

  • Fomentar a capacidade de observación e de análise da obra de arte
  • Aproximarse ás diferentes técnicas e estilos artísticos, atendendo á súa evolución ao longo do tempo
  • Promover no alumnado a valoración cara as diferentes expresións artísticas
  • Apreciar a visita ao museo como una experiencia estimulante e significativa
  • Desenvolver a creatividade, a percepción e a sensibilidade estética

A liña, a mancha e a cor son tres dos elementos principais aos que nos enfrentamos á hora de realizar unha producción artística ou analizala. Pode haber figuras sen liñas? Que tipos de liñas coñeces? Poden as manchas expresar sentimentos? Cantas tonalidades de azul es capaz de recoñecer nunha única pintura? Como e cando xurden as cores? Hai formas abertas e pechadas?

Nesta visita exploraremos coas cores e as mesturas, experimentaremos con distintos tipos de liñas e xogaremos coas caprichosas manchas. A través das obras de Alberto Datas, Luis Seoane ou Arturo Souto descubriremos como estes tres elementos se comunican entre si. Estableceremos as diferenzas básicas entre arte abstracta e figurativa, descubriremos o nacemento dos pigmentos  máis valiosos da antigüidade e estudaremos os métodos e procesos de traballo de artistas de distintas épocas e estilos.

 

 

Esta visita está deseñada tendo en conta contidos curriculares  da Área de Ciencias Sociais e Educación Artística.