Oficina de obxectos perdidos

Tipo de visita:
Visita dinamizada
Nível:
1º , 2º e 3º de Primaria
Duración:
1h 15min
Obxectivos:

 

  • Familiarizarse co museo e coñecer as súas principais funcións: coleccionar, conservar e exhibir
  • Reflexionar sobre o concepto de patrimonio, memoria e tempo histórico
  • Promover no alumnado a valoración cara as diferentes expresións artísticas
  • Fomentar a capacidade de observación e análise da obra de arte

O ser humano sempre lle outorgou gran importancia aos obxectos; os museos son boa proba deste fenómeno. Partindo da obra O Gabinete do coleccionista, achegarémonos ao concepto de patrimonio e reflexionaremos sobre a prevención, coidado e conservación do noso.

A idea de colección nos servirá para reflexionar sobre a importancia que habitualmente lle outorgamos aos obxectos, aínda que moitas veces estes non teñan ningún tipo de valor económico e soamente nos interesen polo seu valor sentimental. Aproveitaremos a abondosa colección do museo para descubrir obras de distintos períodos e estilos, centrándonos especialmente nos obxectos que aparecen representados. Estes obxectos poden ser un simple atrezo decorativo ou ter toda unha simboloxía detrás que nos axuda a comprender a mensaxe oculta da obra de arte. Ás veces son un atributo que nos serve para identificar ao personaxe representado ou  nos da pistas para entender como era a súa personalidade. Como si foramos detectives, analizaremos toda a información que estos obxectos nos proporcionan sobre algúns dos cadros máis senlleiros da colección do museo.

 

 

Esta actividade está deseñada tendo en conta os contidos curriculares da Área de Ciencias Sociais.