Proyectos educativos

Resumo dos proxectos levados a cabo polo Departamento de Educación do Museo de Belas Artes da Coruña, destinados a Escolares, Adultos e de Atención á Diversidade