Antología de artistas

Análise desde unha perspectiva didáctica dunha selección de artistas da colección do museo