Beruete, Aureliano de

Madrid (m)
-
1845
Madrid (m)
-
1912

Aureliano de Beruete y Moret (Madrid, 1845-1912). Compaxinou os seus estudos de dereito coa súa afección polas Belas Artes, pois desde 1874 estudou pintura na Escola de Belas Artes xunto a Carlos de Haes e acudiu ao Museo del Prado como copista. A súa carreira oficial e pública como pintor iniciouse en 1878, cando expón na Exposición Nacional de Belas Artes. En 1878 viaxou a París, onde o pintor Rogelio de Egusquiza presentoulle a Martín Rico, quen lle introduciu nos círculos de paisaxistas plenairistas e púxolle en contacto coa Escola de Barbizon. Viaxou por toda España e percorreu Europa e coñeceu de primeira man o Impresionismo, contando entre os seus contactos persoais a pintores como Claude Monet. A súa dilatada obra, realizada directamente do natural, inspírase asiduamente nos arredores de Madrid e en especial nas proximidades da serra do Guadarrama. A súa plástica, sobria e realista, está arraigada no naturalismo velazqueño e asóciase ás ideas rexeneracionistas impulsadas pola Institución Libre de Enseñanza de Madrid.

Obras do/a autor/a