A Biblioteca do Museo de Belas Artes

A Biblioteca do Museo de Belas Artes da Coruña é unha biblioteca especializada en arte, adscrita á Rede de Bibliotecas de Galicia.

A biblioteca, atendida por persoal especializado, supón un servizo fundamental para o persoal técnico do museo no traballo diario de catalogación e investigación de obras, ademais de na organización de exposicións temporais e actividades culturais.

O acceso á mesma está aberto a investigadores, especialistas e público en xeral interesados na súa temática, con solicitude previa.

O fondo bibliográfico inclúe máis de 18.500 volumes impresos (obras de referencia, monografías, catálogos de exposicións...), e un importante número de publicacións periódicas nacionais e internacionais e catálogos de poxas, entre outros materiais.

As áreas temáticas que comprende son: historia da arte galega, española e universal, patrimonio cultural, restauración e conservación, lexislación cultural, museoloxía e outras materias afíns.

Máis información sobre a historia da biblioteca


CONTACTA COA BIBLIOTECA

Correo electrónico : mu.belas.artes.biblioteca@xunta.gal

Teléfono : 881881700