Visitas

As visitas á colección do museo comprenden actividades de público escolar, adulto e de atención á diversidade.

A programación destinada á comunidade educativa inclúe visitas comentadas e actividades que abranguen dende a Educación Infantil ata o Bacharelato, favorecendo que desde pequenos adquiran o costume de asistir aos centros culturais e de estar en contacto directo coas obras de arte. 

No caso das visitas para público adulto, o Museo organiza actividades que fomenten e favorezan o coñecemento da colección do museo en particular, e do mundo da arte en xeral. Visitas guiadas, cursos sobre arte e museos, coloquios, xornadas, presentacións e conferencias; son algunhas das propostas coas que se presenta unha alternativa cultural e de calidade para o tempo de lecer.

As visitas de atención á diversidade pretenden fomentar a participación de todas as persoas nas actividades educativas que se desenvolven no museo, favorecendo o acceso e a inclusión de todos e todas no ocio e na cultura.

Visita dinamizada - 3º - 6º Ed. Infantil

A natureza sempre foi unha fonte de inspiración para os artistas. A través das paisaxes, dos bodegóns ou da representación de elementos vexetais e animais, moitos creadores e creadoras souberon captar a realidade do noso medio e mesmo transformala. Nesta actividade os nenos e nenas experimentarán con distintos materiais empregados para realizar unha obra de arte e descubrirán o proceso de creación dalgunhas das pezas do museo.

Visita dinamizada - Educación Infantil (3º - 6º)

O que levamos na maleta é unha actividade que ten como fío conductor o tema das emocións e como as xestionamos. As obras de arte do museo foron realizadas para espertar no espectador distintas sensacións; durante esta visita os nenos e nenas irán expresando como se sinten diante dos cadros e esculturas do museo.

Visita dinamizada - 1º, 2º e 3º de Primaria

A liña, a mancha e a cor son tres dos elementos principais aos que nos enfrentamos á hora de realizar unha producción artística ou analizala. Pode haber figuras sen liñas? Que tipos de liñas coñeces? Poden as manchas expresar sentimentos? Cantas tonalidades de azul es capaz de recoñecer nunha única pintura? Como e cando xurden as cores? Hai formas abertas e pechadas?

Visita dinamizada - 1º , 2º e 3º de Primaria

O ser humano sempre lle outorgou gran importancia aos obxectos; os museos son boa proba deste fenómeno. Partindo da obra O Gabinete do coleccionista, achegarémonos ao concepto de patrimonio e reflexionaremos sobre a prevención, coidado e conservación do noso.

Visita dinamizada - 1º, 2º e 3º de Primaria

A natureza sempre foi unha fonte de inspiración para os artistas. A través das paisaxes, dos bodegóns ou da representación de elementos vexetais e animais, moitos creadores e creadoras souberon captar a realidade do noso medio e mesmo transformala. A natureza tamén surtiu de recursos ás artes plásticas, desde os lenzos e os pigmentos ata os materiais para realizar pezas escultóricas.

Visita dinamizada - 4º, 5º e 6º de Primaria

Neste percorrido de carácter xeral, invitamos ao alumnado a coñecer mellor o mundo dos museos e as coleccións. Presentaremos o Museo de Belas Artes como institución, profundizando nas diferentes funcións e a importancia de conservar e transmitir a cultura de todos e todas. Cando xurden os museos? Quen é o dono das obras que se atopan aquí? Como se fai unha exposición? Onde estaban estes cadros antes de chegar ao museo? Por que foron feitas estas obras de arte?

Visita dinamizada - 4º, 5º e 6º de Primaria

Que papel xogan e xogaron as mulleres no mundo da arte? Esta será a cuestión fundamental que nos servirá como fío conductor e punto de arranque da visita. Centrarémonos en dous aspectos distintos: a representación artística da muller durante a historia da arte e o seu papel como creadora.

Visita dinamizada - 4º, 5º e 6º de Primaria

Ao longo da historia da arte houbo artistas que tentaron enganar o noso ollo ou agochar certas mensaxes nos cadros. Neste percorrido, adaptado aos últimos cursos de educación primaria, descubriremos as distintas lecturas que se lle poden dar a unha obra de arte.

Visita comentada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Un percorrido adaptado aos distintos niveis de Secundaria no que, a través dunha escolma de obras, daremos a coñecer algunhas das pezas máis destacadas da colección do museo. Dun xeito ameno e atractivo, fomentando en todo momento a participación e o diálogo entre os alumnos, descubriremos as distintas lecturas que se lle poden dar a unha mesma obra de arte.

Visita dinamizada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Que papel xogan e xogaron as mulleres no mundo da arte? Esta será a cuestión fundamental que nos servirá como fío conductor e punto de arraque da visita. Centrarémonos en dous aspectos distintos: a representación artística da muller durante a historia da arte e o papel da muller como creadora.