Exposicións

23.11.2023 - 10.03.2024 -> PRORROGADA 07.04.2024 - Museo de Belas Artes da Coruña

A exposición forma parte do programa oficial "100 anos do falecemento de Joaquín Sorolla" e presenta as obras realizadas polo pintor ao longo das súas viaxes.

23.03.2023 - 25.06.2023 - Museo de Belas Artes da Coruña

Exposición temporal "Picasso branco no recordo azul", dedicada á etapa coruñesa do artista, no marco da Celebración Picasso 1973-2023.

25.05.2022-13.11.2022 -> PRORROGADA 11.12.2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

After the whale. Un diálogo co museo é o resultado dun ambicioso proxecto expositivo de Manuel Vilariño, onde o artista realiza unha poética lectura sobre a vida e a morte, dous dos seus temas máis recorrentes, cos que personifica seres e elementos da natureza salvaxe.

do 7 de marzo ao 24 de abril de 2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

O Museo de Belas Artes da Coruña ofrece a exposición inclusiva “Hoxe toca o Prado”, un proxecto itinerante do Museo Nacional del Prado, co apoio da Fundación AXA e a colaboración da ONCE, coa finalidade de facer accesible a persoas con algún tipo de discapacidade visual unha selección de obras de arte.

18 novembro 2021 - 27 febreiro 2022 *prorrogada ata o 3 de abril de 2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

O Museo de Belas Artes da Coruña presenta unha exposición dedicada ao pintor coruñés Alejandro González Pascual (1930-1993), unha das figuras máis singulares das últimas décadas do século XX da plástica galega. Esta mostra continua a serie de exposicións monográficas organizadas polo Museo dedicadas a diferentes pintores galegos, como as realizadas anteriormente sobre Tino Grandío, Antonio Tenreiro, Manuel Colmeiro, Felipe Criado e Alfonso Sucasas.

21 outubro 2021 - 27 marzo 2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

A exposición trata de dar a coñecer os obxectos pertencentes ao legado da familia de Emilia Pardo Bazán, por medio dunha singular intervención arquitectónica instalada na sala 5 do museo. A mostra complétase con outros fondos da propia colección do Museo, que permiten recrear o que foi a vida coruñesa da época da célebre escritora e os ambientes e personaxes que tiñan relación con dona Emilia.

do 28 de outubro de 2020 ao 27 de xuño de 2021 - Museo de Belas Artes da Coruña
do 28 de novembro de 2019 ao 8 de marzo de 2020, prorrogada ata o 20 de setembro de 2020 - Sala de Exposiciones Temporales

Con motivo da dedicatoria do Día das Artes Galegas 2019 á figura de Luís Seoane, o Museo de Belas Artes da Coruña expón unha selección de obra gráfica e pictórica do polifacético autor coruñés, procedente do importante
legado efectuado no seu día á citada institución por Maruxa Seoane, viúva do pintor.

Do 18 de setembro ao 15 de decembro de 2019 - Sala 1 do museo

A exposición monográfica "Pinceladas ocultas" mostra o proceso de restauración da obra Arrepentimento de San Pedro de Francisco Collantes, pintor español de escola madrileña barroca do século XVII.