Exposicións

25.05.2022-13.11.2022 -> PRORROGADA 11.12.2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

After the whale. Un diálogo co museo é o resultado dun ambicioso proxecto expositivo de Manuel Vilariño, onde o artista realiza unha poética lectura sobre a vida e a morte, dous dos seus temas máis recorrentes, cos que personifica seres e elementos da natureza salvaxe.

do 7 de marzo ao 24 de abril de 2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

O Museo de Belas Artes da Coruña ofrece a exposición inclusiva “Hoxe toca o Prado”, un proxecto itinerante do Museo Nacional del Prado, co apoio da Fundación AXA e a colaboración da ONCE, coa finalidade de facer accesible a persoas con algún tipo de discapacidade visual unha selección de obras de arte.

18 novembro 2021 - 27 febreiro 2022 *prorrogada ata o 3 de abril de 2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

O Museo de Belas Artes da Coruña presenta unha exposición dedicada ao pintor coruñés Alejandro González Pascual (1930-1993), unha das figuras máis singulares das últimas décadas do século XX da plástica galega. Esta mostra continua a serie de exposicións monográficas organizadas polo Museo dedicadas a diferentes pintores galegos, como as realizadas anteriormente sobre Tino Grandío, Antonio Tenreiro, Manuel Colmeiro, Felipe Criado e Alfonso Sucasas.

21 outubro 2021 - 27 marzo 2022 - Museo de Belas Artes da Coruña

A exposición trata de dar a coñecer os obxectos pertencentes ao legado da familia de Emilia Pardo Bazán, por medio dunha singular intervención arquitectónica instalada na sala 5 do museo. A mostra complétase con outros fondos da propia colección do Museo, que permiten recrear o que foi a vida coruñesa da época da célebre escritora e os ambientes e personaxes que tiñan relación con dona Emilia.

do 28 de outubro de 2020 ao 27 de xuño de 2021 - Museo de Belas Artes da Coruña
do 28 de novembro de 2019 ao 8 de marzo de 2020, prorrogada ata o 20 de setembro de 2020 - Sala de Exposiciones Temporales

Con motivo da dedicatoria do Día das Artes Galegas 2019 á figura de Luís Seoane, o Museo de Belas Artes da Coruña expón unha selección de obra gráfica e pictórica do polifacético autor coruñés, procedente do importante
legado efectuado no seu día á citada institución por Maruxa Seoane, viúva do pintor.

Do 18 de setembro ao 15 de decembro de 2019 - Sala 1 do museo

A exposición monográfica "Pinceladas ocultas" mostra o proceso de restauración da obra Arrepentimento de San Pedro de Francisco Collantes, pintor español de escola madrileña barroca do século XVII.

do 13 de abril ao 15 de xullo de 2018 - Sala de exposicións temporais

desde o 9 de febreiro de 2018

O Museo de
Belas Artes da Coruña enriquece a súa colección permanente de arte galega co
depósito de tres pinturas do artista Alberto Datas que a familia realiza
coincidindo cos actos de homenaxe ao artista cando se cumpre o aniversario do
seu pasamento.