Imaxe:

Interior de catedral

Cronoloxía:
1610[ca]-1661[ca]

ATRIBUIDO A PIETER NEEFS EL VIEJO

Neste exemplo de pintura de arquitecturas, recréase o interior dun templo gótico no que destacan os seus arcos oxivais. En primeiro termo aparece un grupo de sacerdotes, un deles portando unha custodia e varios fieis arrodillados ao seu paso. As columnas dirixen a vista do espectador cara ao fondo achegando sensación de profundidade e de amplitude espacial. Dentro da pintura de arquitecturas, a representación de vistas de interiores de igrexa foi un tema popular na pintura flamenga do século XVII e un exemplo da especialización dos seus artistas. Hai que retrotraerse ao século XV para atopar nas pinturas relixiosas as raices deste gusto pola descrición detallada de contornas arquitectónicas, que máis tarde haberían de converterse en asunto de interese pictórico por si mesmos. Nas pinturas relixiosas de Jan Van Eyck e de Rogier van der Weyden preséntanse minuciosamente os interiores de igrexa. Aínda que nestas e outras obras dos primitivos flamengos o contido da imaxe era relixioso, a importancia visual que ten a súa contorna arquitectónica, propicia un interese por este que se inicia no século XVI e culmina na pintura do XVII.

Folla técnica

Número de inventario:
4888
Materia / Soporte:
Táboa
Contexto cultural / Estilo:
Barroco
Cronoloxía:
1610[ca]-1661[ca]
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Arquitectura. Interiores
Arquitectura e monumentos
Sala:
Procedencia:
Asignación. Ordenación: Museo dás Peregrinacións (24/10/1995)
Historial:

Depositado no ano 1977 no Museo das Peregrinacións polo Servizo de Recuperación, do Instituto de Conservación e Restauración de obras de Arte.
 

Medidas:
Con marco: Altura = 36 cm; Anchura = 41,5 cm; Profundidade = 6 cm
Táboa: Altura = 22,8 cm; Anchura = 28 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro