Imaxe:

Paisaje

Autores/as:
Cronoloxía:
1897

Paisaxe en cuxo primeiro termo aparecen formacións rochosas, vexetación de arbustos e ramaxes espidos sobre os que se pousan varios paxariños. As pedras rodean un camiño no seu discorrer cara á esquerda. Ao fondo destaca unha cordilleira montañosa e un horizonte con celaxes encapotados. A inscrición existente no bastidor indicando a súa pertenza a D. Fernando Salorio e, a súa data de realización, fan pensar que se trata do lenzo mencionado por Jose Luís Bugallal no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega de BBAA Nosa Señora do Rosario, lido en 1951 e titulado O sentimento lírico materno na pintura de O. Murguía.

Folla técnica

Número de inventario:
5139
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Pintura Galega. Xeración Doente; Romanticismo
Autores/as:
Cronoloxía:
1897
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Paisaxe
Procedencia:
Depósito Xunta. Compra: Irmáns Yanguas del Valle (10/08/2000)
Historial:

Pertenceu á colección de D. Fernando Salorio. Foi adquirida pola Xunta de Galicia aos seus últimos propietarios no ano 2000.

Medidas:
Con marco: Altura = 72,8 cm; Anchura = 90,4 cm; Profundidade = 8,5 cm
Lenzo: Altura = 41,5 cm; Anchura = 59 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro