Un museo polo miúdo

museo - colección - xénero artístico - estilo artístico - conservación - restauración - arquivo - catalogación - rexistro - profesións - público 

 

Para Quen?

  • Centros escolares de calquera territorio
  • Educación Infantil, Primaria e Secundaria

 

Que é Un Museo polo miúdo?

¿Como xurdiu o Museo de Belas Artes da Coruña? ¿En que consiste a súa colección? ¿Que persoas traballan nel? ¿Para que serve un museo?

Dividido en tres bloques: Imaxinar, Coñecer, Transformar; no proxecto Un museo polo miúdo daremos a coñecer a nosa institución dun xeito moi amplo. Descubriremos as súas funcións, as persoas que traballan nela e algúns dos seus segredos e curiosidades.

A duración deste proxecto adaptarase ás necesidades particulares de cada grupo.