A cidade pracenteira. Da verbena ao cabaré

Do 19 de decembro de 2006 ao 25 d febreiro de 2007
-
Sala de exposicións temporais
Organiza:
Museo de Belas Artes da Coruña
Comisario:
Javier Pérez-Rojas
Catálogo:
Si