Dúas Arquitecturas Alemás: 1949-1989

Do 4 ade abril ao 25 de maio de 2008
-
Organiza:
Istituto para las Relaciones con el Extranjero
Comisario:
Christoph Strieder
Catálogo:
Si

A exposición Dúas Arquitecturas Alemás: 1949-1989 constitúe a primeira tentativa dunha revisión histórica sobre o desenvolvemento da arquitectura nos dous estados alemáns, máis de cincuenta anos despois da fundación da República Federal e a República Democrática de Alemaña e 18 anos despois da reunificación alemá. Representa polo tanto unha historia da arquitectura moderna entre 1949 e 1989, con perspectivas que van máis alá desa época.


Mediante un elaborado e en gran parte descoñecido material, procedente de arquivos da República Democrática e da República Federal, a exposición nútrese de documentos fotográficos sobre as diferentes épocas, planos, esbozos e textos, acompañados por 40 maquetas de edificios dos anos corenta a oitenta. Preséntase así, con exemplos concretos, o contexto cultural e político-económico dos respectivos desenvolvementos en ambos os dous estados, invitando á comparación e ao debate.


A estrutura dos contidos organízase en torno a diferentes capítulos, cada un dos cales inclúe distintos programas de construción: Estado (capitais; superpotencias; perspectiva dende o exterior; radio e televisión; comunidades autónomas; provincias; bisbarras; memoriais).Cultura e fe (foros culturais; teatros; igrexas e sinagogas). Vivenda e tempo libre (edificios de vivendas a grande escala; vivenda particular; tempo libre; bloques e novas cidades; espazos para a compra, deporte). Educación e ensino (estudio|estudo e investigación; gardarías e escolas). Economía e tráfico (Oficinas e administración; tráfico; industria).Complétase cun achegamento aos discursos arquitectónicos do momento, a intención artística individual xunto ás tendencias internacionais contemporáneas que permiten perfilar a situación da arquitectura naqueles anos.


É unha exposición comparativa sobre os dous estados alemáns e o ancho abano de posibilidades que ofreceron aqueles conceptos arquitectónicos aos dous sistemas políticos que dominaron o mundo neses decenios: democracia e totalitarismo, liberalismo e socialismo. Ao mesmo tempo é unha investigación sobre o desenvolvemento do movemento moderno internacional.