Nova Arquitectura Alemá. Unha Modernidade reflexiva

Do 18 de xuño a 12 de setembro de 2004
-
Foro do museo, primeira e terceira planta
Organiza:
Museo de Belas Artes. Instituto Alemán de Cultura
Comisario:
Ullrich Schwarz. Christoph Strieder
Catálogo:
Si