2019_banner-PINCELADAS OCULTAS.jpg

Pinceladas ocultas

Do 18 de setembro ao 15 de decembro de 2019
-
Sala 1 do museo
Organiza:
Museo de Belas Artes da Coruña
Autores:
Museo de Belas Artes da Coruña
Comisario:
Museo de Belas Artes da Coruña
Catálogo:
Si

A exposición monográfica Pinceladas ocultas mostra o proceso de restauración da obra Arrepentimento de San Pedro de
Francisco Collantes, pintor español de escola madrileña barroca do século XVII. Por mor dun exame radiográfico levado a cabo durante a
restauración da obra revelouse a existencia dunha diferente iconografía debaixo
da que se percibe a primeira ollada. Coa axuda de diversos óleos, gravados e documentación
orixinal relacionada coa súa temática e contexto histórico, así como
fotografías e vídeos, na mostra nos explica o proceso de restauración ao que
foi sometida a obra, así como o estudio iconográfico da mesma, tanto da
representación actualmente visible como da oculta.

Grazas á colaboración coa Universidade de Santiago de
Compostela, a través da Unidade de Arqueometría RIAIDT (Rede de
Infraestructuras de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico) e
da Fundación Rof Codina, foi posible o descubrimento iconográfico baixo a capa
visible de pintura. Este feito, xunto coa labor de documentación e restauración
do equipo técnico do museo, supuso o xerme deste interesante proxecto
expositivo co que se mostra o resultado final mediante contidos 
didácticos e ilustrativos para coñecemento e deleite de todo aqueles públicos
que se acheguen a visitala.

Como apoio á explicación iconográfica do cadro e da
iconografía oculta, expóñense obras traídas do Museo Nacional del Prado e da
Biblioteca Nacional de España.

VISITAS GUIADAS

O Museo de Belas Artes
organiza visitas
guiadas á exposición:

- Visitas libres

Datas:Sábados, a partir do 19 de outubro de 2019

Horario: ás 18:30
horas

- Grupos organizados:

Datas: desde o 15 de outubro ao 13 de decembro de
2019

Número de persoas: máximo 25 persoas, mínimo 15 persoas

Horario:

mañás: mércores e venres ás
11:00 horas

tardes: martes e xoves ás 18:30
horas

Solicitude:
mu.belas.artes.difusion@xunta.gal