Álbum colectivo que contén estampas de diferentes artistas arxentinos, onde se recollen seis gravados en madeira realizados por Luís Seoane.

Este conxunto reflicte a renovación que sofre o gravado en Arxentina entre a década dos 50 e 70; son anos nos que se crean novas institucións e emerxen así novos grupos de produtores populares e gravadores. Nesta experimentación encádrase este álbum que recolle obras de Luís Seoane xunto con  Victor  Rebuffo, Américo  Balán, Carlos  Filevich, Laico Bou, Juan Grela,  Mele  Bruniard, César Miranda e Daniel  Zelaya.