Gran acollida do obradoiro de verán “Do autorretrato ao selfie” no Museo de Belas Artes da Coruña

O obradoiro de verán "Do autorretrato ao selfie" que se realizou con carácter
semanal durante o mes de xullo de 2017 para nenas e nenos de 5 a 12 anos, tivo
unha ampla acollida e participación. Nesta actividade buscábase mergullar á
mocidade participante no mundo da pintura, centrándose na imaxe do/a pintor/a
como retratista, a imaxe persoal, as diferentes técnicas e procesos creativos e
as distintas etapas da historia da arte.

Para todo iso, foron fundamentais as obras que alberga o Museo de Belas Artes
da Coruña, xa que permitiron facer un percorrido cronolóxico pola historia do
retrato, da visión persoal e da sociedade española en xeral. Así, dende a
retratística barroca, con exemplos tan notables como o ‘Retrato de Dona Mariana
de Austria’, pasando polas últimas décadas decimonónicas e as súas miniaturas,
ata o mundo contemporáneo e as vangardas, onde destacan artistas como Cebreiro,
Lugrís e Seoane.

Durante o primeiro día do obradoiro, os nenos e nenas reinterpretaron as
obras do propio museo, achegando a súa peculiar visión sobre obras tan icónicas
como o ‘Retrato de prometida de María Luisa de Orleans’ ou o de ‘Dona Carmen de
Moscoso, condesa de Altamira’. Posteriormente mergulláronse no mundo das
miniaturas, coñecendo a súa utilidade, a súa complexidade e as técnicas para a
súa elaboración; como actividade práctica realizaron a súa propia miniatura a
modo de camafeo que levar colgado.

O segundo día traballaron coa identidade persoal, gustos, afeccións e desexos
a través da entrevista persoal e o retrato psicolóxico, que lles permitiu
profundar no seu propio subconsciente e plasmalo dunha maneira gráfica.

O terceiro e cuarto días estiveron dedicados ao mundo das vangardas e ao
século XX, explorando novas formas expresión artística a través do cubismo e o
pop art.

Co cubismo aprenderon a deconstruír unha imaxe, a coñecer novas formas de
representación e tratar de xuntar a súa imaxe persoal co seu estado anímico;
mentres que co pop art exploraron unha faceta máis coñecida para eles/as
mesmos/as, a través do mundo do cómic e os medios de comunicación de masas.

Todos/as os/as participantes elaboraron aos longo destes días un "cartafol de
artista" que levaron ao terminar a actividade o último día da semana, na cal
poden observar a súa progresión e comezar a crear a súa propia marca persoal
como creadores/as.

Nesta ligazón pódese ver a reportaxe que fixo a TVG para o programa “A Revista”