Cebreiro, Álvaro

Coruña (A) (m)
-
1903
Coruña (A) (m)
-
1956

Álvaro Cebreiro Martínez (A Coruña, 1903-1956). Debuxante, pintor, ilustrador de libros, colaborador literario, pasou á posteridade como un dos máis destacados humoristas gráficos galegos. Como caricaturista soubo captar en poucas liñas os trazos físicos e o ser das persoas. Integrado nos círculos culturais da época, caricaturizó a poetas, artistas, escritores e políticos, cos que estableceu relacións de amizade. Aos 16 anos deu a coñecer as primeiras caricaturas, de Imeldo Corral e de Indalecio Díaz Baliño, no xornal A Nosa Terra, portavoz das Irmandades da Fala, fundadas en 1916. No local da Irmandade da Coruña presentou en 1920 a súa primeira exposición individual.

Para expresar a súa adhesión á vangarda cultural galega escribiu co poeta Manuel Antonio o manifesto Máis alá!, dirixido á mocidade galega, supuxo o compromiso coa postura de ruptura e a procura de novos camiños de expresión na arte e a literatura galegas. A súa obra gráfica quedou plasmada en xornais galegos como La Voz de Galicia Galicia, O Noroeste, Faro de Vigo, e no madrileño O Sol. Tamén nas revistas galegas: Alborada, Ronsel, da que foi director artístico, Olería, Nós, Vida Galega e na bonaerense Céltiga. Pasado a paréntese de silencio artístico da postguerra, en 1945 empezou a colaborar no semanario coruñés Folla do Luns e desde 1950 ata a súa morte no xornal El Ideal Gallego, cunha colaboración fixa semanal de viñetas con pé de texto humorístico. Cun especial sentido da observación da contorna, Cebreiro reflectiu nos seus protagonistas, os nenos, campesiños e mariñeiros, o modo de sentir e de ser dá Galicia do seu tempo.

En 1953 foi nomeado membro da Real Academia Provincial de Belas Artes da Coruña (actual Academia Galega de Belas Artes). Publicou as últimas caricaturas na revista coruñesa Atlántida.

Outras obras do/a autor/a neste museo

 • ¡Diaño de modas! (#5885 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • A asemblea pesqueira (#5934 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • A millor proba (#5912 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • A vida cara (#5890 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • A vida cara (#5904 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Aínda hai crases (#5956 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Antonio Tenreiro (#5380 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Antroido (#5866 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Arreglando o mundo (#5832 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • As festas (#5963 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • As mulleres (#5835 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • As mulleres (#5829 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • As sogras (#5943 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Así calquera (#5987 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Así calquera (#5950 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Así calquera (#5973 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Autorretrato (#6020 - Dibujo - Papel, Tinta - Debuxo con lapis)
 • Autorretrato sentado (#6021 - Dibujo - Cartulina, Tinta - Debuxo con lapis)
 • Avó e neto (#5902 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Bernard Shaw (#5389 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Bernard Shaw (#5387 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Boa colleita (#5999 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Brisca de catro (#6014 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Cabalos (#5844 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Cabalos (#5880 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Calendarios (#5894 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Calviño Domínguez (#6036 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Calviño Domínguez (#6035 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Camilo José Cela (#5403 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Can de raza (#5984 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Cardio-deportivitis (#5992 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Carlos Sobrino (#6028 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Carmelo F. González (#5378 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Casares Quiroga (#6038 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Casares Quiroga (#6037 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Caza menor (#5982 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Cazador sinceiro (#6013 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Cazadores (#5862 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Cazadores (#5887 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Ciumes (#5846 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Concurso hípico (#5948 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Conversa (#5945 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Conversa (#5981 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Crítico sinceiro (#5917 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • De boa tinta (#5969 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • De fianza (#5978 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Deportivistas de rueiro (#5991 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Deportivistas de rueiro (#5996 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Descoido (#6006 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Descubrimento (#5955 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Doce fogar (#5993 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Dúbida (#5911 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Edouard Herriot (#6042 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • El escultor José Juan (#5392 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Elas (#5830 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Emigrantes (#5975 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Emilio Castelar (#6043 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • En Buenos Aires (#5919 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Envexas (#5842 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Falan as bestas (#5907 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Falando do americano (#5935 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Feirantes (#2779 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Fernando Álvarez de Sotomayor (#5400 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Fernando Álvarez de Sotomayor (#6029 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Filósofos (#5932 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Filósofos (#5872 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Filósofos (#2780 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Filósofos (#5878 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Filósofos (#5845 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Filósofos (#5893 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Finou a veda (#5851 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Fotos (#5927 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Francisco Creo (#5377 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Galanteos (#5925 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Gil Robles (#6048 - Pintura - Cartón, Tinta - Témpera)
 • Gonzalo López Abente (#6027 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Hinchas doutro fútbol (#5901 - Dibujo - Cartulina, Tinta - Dibujo)
 • Home de xenio (#5856 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Imeldo Corral (#3340 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Imparcialidade (#5899 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Indalecio Prieto (#6040 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Indalecio Prieto (#6041 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Inxusticias (#5900 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Jaime Ozores Marquina (#5379 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • José Barbeito Ramos (#5374 - Pintura - Cartón, Tinta - Témpera)
 • José Nombela (#5396 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • José Ortega y Gasset (#5384 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Juan Luis (#6030 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Juan Luis (#5401 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Labregos (#5840 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Langoreteando (#5977 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Langoreteiras (#5974 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Leandro Pita Romero (#6039 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Leite, viño e...auga (#5939 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Lendo o xornal (#5937 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Leria (#5952 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Leria e viño (#6003 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Leria no adro (#5896 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Leria no adro (#5824 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Lluis Companys (#6046 - Pintura - Cartón, Tinta - Témpera)
 • Lonxe do lar (#5924 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Mal de moitos (#5954 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Mal de moitos (#5906 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Mal de moitos (#5989 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Manuel Azaña (#6018 - Pintura - Cartón, Tinta - Témpera)
 • Manuel Castro Gil (#6031 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Manuel Castro Gil (#5395 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Manuel Lugrís Freire (#6024 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Manuel Lugrís Freire (#5393 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Marinero (#3329 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo, Aguada)
 • Medo (#5888 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Melloría (#5940 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Melquíades Álvarez (#6034 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • MIguel de Unamuno (#5385 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Miguel González Garcés (#6022 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Miguel Maura (#6047 - Pintura - Cartón, Tinta - Témpera)
 • Millores tempos (#5994 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Moinante (#5861 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Mulleres (#5929 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Musa moderna (#5931 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Na cas do escribán (#5967 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Na escola (#5839 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Na vila (#5951 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Nicolás Salmerón (#6045 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • No galiñeiro (#5979 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • No hípico (#5980 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • No vran (#6008 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Non é de fiar (#6007 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • O de sempre (#5883 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • O espantallo (#5868 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • O médico (#5849 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • O tempo pasa (#6004 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • O traxe das festas (#5920 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • O viño (#5847 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os da aguillada (#5881 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os herois (#5903 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os labregos (#2778 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os labregos (#5826 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5886 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5897 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5848 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5870 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5871 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#6011 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5865 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5995 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5879 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5884 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5983 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5877 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5985 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5854 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5869 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5855 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5841 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5936 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5928 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5941 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5944 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5946 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5949 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5915 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5953 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5964 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5910 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5972 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5831 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5908 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5837 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Os nenos (#5968 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os novos tempos (#5859 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os reises (#5960 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os reises (#5860 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Os reises (#5895 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Pai pesimista (#5988 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palicando (#5958 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palicando (#5914 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palicando na feira (#5942 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palique (#5957 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palique (#6002 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palique (#5923 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palique (#5961 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Palique (#5852 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Parolando do partido (#5970 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Paroleiros (#5820 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Paroleiros (#5892 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Paroleiros (#5821 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Pastor Nieto Antúnez (#6049 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Peixes (#6009 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Peixes vellos (#6010 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Perrerías (#5891 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Pesimistas (#5874 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Petrucios (#5998 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Pi y Margall (#6044 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Pío Baroja (#5382 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Plácido Castro (#6033 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Pleiteante (#5834 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Profundando (#5918 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Punto de vista (#6012 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Puntos de vista (#6000 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Ramón Cabanillas (#6026 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Ramón Gómez de la Serna (#5391 - Pintura - Papel, Tinta - Témpera)
 • Ramón Gómez de la Serna (#6032 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Razón de peso (#6001 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Reises prácticos (#6005 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Saudades (#5882 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sempre esfameados (#5976 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Señoritiña (#5986 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sentido pésame (#5962 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6052 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6050 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6015 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6051 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6017 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6016 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Sin Título (#6053 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Tanto pesas... (#5965 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Trampulleiro (#5971 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Traxe das romaxes (#5997 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Trebón (#5922 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Un de tantos (#5913 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Un despistado (#5990 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Un economista (#5838 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Un férvelle as berzas (#5843 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Un pesimista (#5909 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Un realista (#5875 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Un sabe o que sabe (#5926 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Un tímido (#5898 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Unha razón (#5966 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Urbano Lugrís (#5390 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Vai caro (#5930 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Veraneantas (#5873 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Vicente Risco (#5397 - Pintura - Cartón, Tinta - Témpera)
 • Vicente Risco (#6025 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)
 • Volta da feira (#5833 - Dibujo - Papel, Tinta, Tinta - Dibujo)
 • Wenceslao Fernández Flórez (#6023 - Dibujo - Papel, Tinta - Dibujo)