Roesset, María

Portugal
-
1882
Manila
-
1921

María Roesset Mosquera (Espinho, Portugal, 1882-Manila, Filipinas, 1921). Pintora autodidacta, filla de nai galega e pai francés, enxeñeiro de ferrocarrís que veu a España e Portugal a instalar a rede viaria. O conxunto da súa obra realízao en apenas catro anos, entre 1911 e 1914, debido á súa enfermidade e temperá morte. A súa produción artística estivo vinculada a Madrid, onde pintou a maior parte do que se conserva. A través do ambiente familiar do seu marido mantivo contacto cos ambientes artísticos madrileños, en especial coa familia dos Madrazo. No Museo do Prado estudou e copiou composicións do Greco. Hai noticias de que, entre 1910 e 1911, estivo certo tempo asistindo ao taller de Eduardo Chicharro, hábil retratista que se interesaba en dotar de certo simbolismo ás súas composicións máis ambiciosas. Nas súas obras aprécianse aspectos técnicos, como o predominio da cor sobre o debuxo, as pinceladas envolventes e de groso empaste, que enlazan con mestres da xeración anterior, como Sorolla. Seguramente coñeceu a través de revistas ilustradas e das súas viaxes a Alemaña, as novidades das vangardas cara ás que mostrou unha gran permeabilidade. O mellor da súa produción xorde da súa contorna máis próxima e familiar, ademais das súas autorretratos, realizou os retratos dos seus fillos, a súa irmá e os seus sobriños. Consérvanse ademais algúns lenzos de tema costumista, con escenas similares ás que se presentaban nas Exposicións Nacionais da época.

Obras do/a autor/a