Visitas

As visitas á colección do museo comprenden actividades de público escolar, adulto e de atención á diversidade.

A programación destinada á comunidade educativa inclúe visitas comentadas e actividades que abranguen dende a Educación Infantil ata o Bacharelato, favorecendo que desde pequenos adquiran o costume de asistir aos centros culturais e de estar en contacto directo coas obras de arte. 

No caso das visitas para público adulto, o Museo organiza actividades que fomenten e favorezan o coñecemento da colección do museo en particular, e do mundo da arte en xeral. Visitas guiadas, cursos sobre arte e museos, coloquios, xornadas, presentacións e conferencias; son algunhas das propostas coas que se presenta unha alternativa cultural e de calidade para o tempo de lecer.

As visitas de atención á diversidade pretenden fomentar a participación de todas as persoas nas actividades educativas que se desenvolven no museo, favorecendo o acceso e a inclusión de todos e todas no ocio e na cultura.

Visita dinamizada - 4º-6º Educación Infantil

No que dura un ano a Terra da un xiro ao redor do sol, as estacións sucédense unhas a outras e o calendario está cheo de celebracións e fitos que rompen o transcurso da nosa vida cotiá.

Nesta actividade as nenas e os nenos darán un paseo polo museo observando aquelas obras nas que identificamos festividades, eventos do día a día e cambios estacionais. 

Como recoñecemos o paso das estacións? Cantos días ten unha semana? Que facemos durante as vacacións? Pode facer frío ou calor nun cadro? 

Visita dinamizada - 4º - 6º Ed. Infantil

A fauna e a flora mariña, os seres mitolóxicos acuáticos, os traballos relacionados co mar, as paisaxes, os fenómenos atmosféricos, o ciclo da auga e os seus distintos estados… A auga como fonte de vida será o fío conductor desta actividade na que observaremos as obras do museo que nos amosan o medio acuático.

De xeito comprensivo e aludindo a aspectos familiares da nosa contorna, reflexionaremos sobre este importante ben que temos que coidar.

Visita dinamizada - 4º-6º Educación Infantil

Carolina é unha nena de cinco anos que ten que cambiar de cidade. As mudanzas son sempre moi estresantes e ela aínda non fixo a súa maleta. Axudámoslle a facela?

O que levamos na maleta é unha actividade que ten como fío conductor o tema das emocións e como as xestionamos. As obras de arte do museo foron realizadas para espertar no espectador distintas sensacións; durante esta visita os nenos e nenas irán expresando como se senten diante dos cadros e esculturas do museo.

Visita dinamizada - 1º e 2º Educación Primaria

En Chamando á Terra partimos dunha misteriosa mensaxe que nos chega dun planeta afastado; un ser descoñecido escríbenos desde un lugar desmemoriado. A súa inmensa curiosidade lévalle a realizar unha investigación sobre o Universo, descubrindo con abraio e desconcerto o planeta Terra e os terrícolas. O Museo será o lugar perfecto para analizar as pegadas do ser humano: un lugar que garda lembranzas e mostras do paso do tempo, conservando aquilo que se considera culturalmente valioso.

Visita dinamizada - 1º e 2º de Educación Primaria

Todos os museos e institucións teñen un espazo coñecido como “oficina de obxectos perdidos”; neste lugar, almacénanse todos aqueles obxectos que os visitantes e usuarios deses espazos deixan esquecidos.

Nesta actividade o alumnado de 1º e 2º de Primaria terá que ir atopando unha serie de obxectos reais que estarán vencellados a distintos cadros do museo. Algúns destes obxectos terán valor económico, sentimental ou serán totalmente funcionais; descubriremos os seus usos e aos personaxes aos que pertencen.

Visita dinamizada - 3º e 4º de Educación Primaria

A liña, a mancha e a cor son tres dos elementos principais aos que nos enfrentamos á hora de realizar unha produción artística ou analizala. Pode haber figuras sen liñas? Que tipos de liñas coñeces? Poden as manchas expresar sentimentos? Cantas tonalidades de azul es capaz de recoñecer nunha única pintura? Como e cando xorden as cores? Hai formas abertas e pechadas?

Visita xogada - 3º e 4º de Educación Primaria

Que pasaría se mañá caésemos desde un avión a unha illa deserta? Que tres cousas escollerías para comezar unha nova vida? Que pegada quererías deixar nesta terra virxe? Como se dun Robinson Crusoe se tratara, o alumnado terá que sobrevivir neste lugar e convivir con outras illas veciñas, atopando un equilibrio entre os intereses de todos os habitantes do arquipélago.

Visita dinamizada - 5º e 6º de Educación Primaria

Os artistas, durante séculos, teñen creado escenarios e ambientacións para narrar historias a través de distintos personaxes e situacións. Moitos destes escenarios son inventados mais outros aluden a espazos reais que podemos recoñecer. Estes ambientes poden transportarnos a outros lugares e a outros tempos.

Quen son os personaxes que estamos a observar? Que aconteceu antes da escena representada? Que hai fóra de campo? Como soa unha obra de arte? Como nos sentiríamos e actuaríamos se estiveramos dentro dos cadros? 

Visita dinamizada - 5º e 6º de Educación Primaria

Que papel xogan e xogaron as mulleres no mundo da arte? Esta será a cuestión fundamental que nos servirá como fío conductor e punto de arranque da visita. Centrarémonos en dous aspectos distintos: a representación artística da muller durante a Historia da Arte e o seu papel como creadora.

Visita comentada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Como se representou o corpo ao longo da Historia da Arte? É a beleza algo obxectivo? Existe un único canon? Emitimos xuízos estéticos do mesmo xeito sobre un cadro antigo que sobre unha obra contemporánea? Tiñan interese os artistas do pasado en representar a diversidade das persoas e do mundo? Ten a arte que ser fermosa?