Visitas

As visitas á colección do museo comprenden actividades de público escolar, adulto e de atención á diversidade.

A programación destinada á comunidade educativa inclúe visitas comentadas e actividades que abranguen dende a Educación Infantil ata o Bacharelato, favorecendo que desde pequenos adquiran o costume de asistir aos centros culturais e de estar en contacto directo coas obras de arte. 

No caso das visitas para público adulto, o Museo organiza actividades que fomenten e favorezan o coñecemento da colección do museo en particular, e do mundo da arte en xeral. Visitas guiadas, cursos sobre arte e museos, coloquios, xornadas, presentacións e conferencias; son algunhas das propostas coas que se presenta unha alternativa cultural e de calidade para o tempo de lecer.

As visitas de atención á diversidade pretenden fomentar a participación de todas as persoas nas actividades educativas que se desenvolven no museo, favorecendo o acceso e a inclusión de todos e todas no ocio e na cultura.

Visita teatralizada - 3º Educación Infantil

Museo Miúdo é unha actividade concibida como unha primeira aproximación ao mundo dos museos por parte dos máis pequenos. Nesta visita de carácter narrativo e teatral percorreremos os distintos espazos do museo acompañados de distintos personaxes que sairán das obras de arte. Partindo das ideas previas dos nosos visitantes observaremos cadros cheos de motivos cotiáns: o mar, os animais, as plantas...

Visita dinamizada - 4º-6º Educación Infantil

Carolina é unha nena de cinco anos que ten que cambiar de cidade. As mudanzas son sempre moi estresantes e ela aínda non fixo a súa maleta. Axudámoslle a facela?

O que levamos na maleta é unha actividade que ten como fío conductor o tema das emocións e como as xestionamos. As obras de arte do museo foron realizadas para espertar no espectador distintas sensacións; durante esta visita os nenos e nenas irán expresando como se senten diante dos cadros e esculturas do museo.

Visita dinamizada - 4º - 6º Ed. Infantil

A natureza sempre foi unha fonte de inspiración para os artistas. A través das paisaxes, dos bodegóns ou da representación de elementos vexetais e animais, moitos creadores e creadoras souberon captar a realidade do noso medio e mesmo transformala. Nesta actividade os nenos e nenas experimentarán con distintos materiais empregados para realizar unha obra de arte e descubrirán o proceso de creación dalgunhas das pezas do museo.

Visita xogada - 1º e 2º Educación Primaria

Nos libro-xogos dos anos oitenta e noventa da serie Elixe a túa propia aventura, o lector tiña que ir tomando decisións sobre a forma de actuar dos personaxes da historia, modificando así o transcorrer da narración.

Visita dinamizada - 1º e 2º de Educación Primaria

Todos os museos e institucións teñen un espazo coñecido como “oficina de obxectos perdidos”; neste lugar, almacénanse todos aqueles obxectos que os visitantes e usuarios deses espazos deixan esquecidos.

Nesta actividade o alumnado de 1º e 2º de Primaria terá que ir atopando unha serie de obxectos reais que estarán vencellados a distintos cadros do museo. Algúns destes obxectos terán valor económico, sentimental ou serán totalmente funcionais; descubriremos os seus usos e aos personaxes aos que pertencen.

Visita dinamizada - 3º e 4º de Educación Primaria

A liña, a mancha e a cor son tres dos elementos principais aos que nos enfrentamos á hora de realizar unha produción artística ou analizala. Pode haber figuras sen liñas? Que tipos de liñas coñeces? Poden as manchas expresar sentimentos? Cantas tonalidades de azul es capaz de recoñecer nunha única pintura? Como e cando xorden as cores? Hai formas abertas e pechadas?

Visita xogada - 3º e 4º de Educación Primaria

Que pasaría se mañá caésemos desde un avión a unha illa deserta? Que tres cousas escollerías para comezar unha nova vida? Que pegada quererías deixar nesta terra virxe? Como se dun Robinson Crusoe se tratara, o alumnado terá que sobrevivir neste lugar e convivir con outras illas veciñas, atopando un equilibrio entre os intereses de todos os habitantes do arquipélago.

Visita dinamizada - 5º e 6º de Educación Primaria

Ao longo da Historia da Arte houbo artistas que tentaron enganar o noso ollo ou agochar certas mensaxes nos cadros. En Outro xeito de mirar descubriremos as distintas lecturas que se lle poden dar a unha obra de arte e interactuaremos coas pezas da colección do museo, empregando todos os nosos sentidos.

Que é un trampantojo? Podemos meternos dentro dun cadro? Que pasa se lle damos a volta a unha pintura abstracta? Percibimos todos e todas o mesmo ante o que estamos a ver?

Visita dinamizada - 5º e 6º de Educación Primaria

Que papel xogan e xogaron as mulleres no mundo da arte? Esta será a cuestión fundamental que nos servirá como fío conductor e punto de arranque da visita. Centrarémonos en dous aspectos distintos: a representación artística da muller durante a Historia da Arte e o seu papel como creadora.

Visita comentada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Un percorrido adaptado aos distintos niveis de Secundaria no que, a través dunha escolma de obras, daremos a coñecer algunhas das pezas máis destacadas da colección do museo. Dun xeito ameno e atractivo, fomentando en todo momento a participación e o diálogo entre os alumnos, descubriremos as distintas lecturas que se lle poden dar a unha mesma obra de arte.