Imaxe:

Escribanía

 Escribanía de despacho na que destacan, segundo a tendencia  clasicista, os volumes puros e a sobriedade na decoración.

A bandexa de forma oval descansa sobre catro patas e está rodeada dunha varanda calada con cenefa de motivos de ondas que leva encima unha orla de perlas. O tinteiro e a salvadera axústanse na bandexa dentro dun bordo, teñen forma cilindríca e están decorados na parte superior cunha orla de perlas, nos seus corpos están gravados un motivo de entrelazo e grilandas que colgan de aros, as súas tapas son convexas e rematadas por follas, piña e botón. Na parte central e sobre un  plinto disponse o fuste acanalado dunha columna sobre o que descansa un vaso con orificios para colocar as plumas de escritura.

Este vaso ten no pescozo unha moldura e caen grilandas do asa esquerda á dereita, en ambas as caras hai un  medallón  ovalado coas iniciais do propietario no seu interior. As iniciais gravadas nas caras anterior e posterior deste vaso central,  M P B e J  M  R, parecen corresponder ás dos nomes e apelidos dos avós paternos de Emilia Pardo Bazán: Miguel Pardo Bazán (1784-1839) e Joaquina Mosquera e Ribeira. Despois herdaríaa o seu fillo, José Pardo Bazán e Mosquera (1827-1890) o pai da escritora. 

O conxunto acompáñase cunha pluma de prata rematada por unha ametista (nº  inv. 1230).

Folla técnica

Número de inventario:
1229
Materia / Soporte:
Prata
Contexto cultural / Estilo:
Neoclasicismo
Cronoloxía:
1808
Clasificación:
Ourivaría
Obxectos de escritorio
Procedencia:
Asignación. Doazón: Quiroga e Pardo Bazán, María das Neves (28/06/1950)
Historial:

Pertenceu ao pai de Dñª Emila Pardo Bazán (José María Silverio Pardo-Bazán e Mosquera (1827-1890), usada pola escritora e herdada pola súa filla, María da Nieves Quiroga e Pardo Bazán (Marquesa viúva de Cavalcanti).

EXPOSICIÓNS:
Ano 1951: Centenario da Condesa de Pardo Bazán. Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, Santiago de Compostela, Julio- Agosto.

Medidas:
Altura = 22 cm
Bandexa: Anchura = 27 cm
Columna: Altura = 18,5 cm
Salvadera: Altura = 12,9 cm; Diámetro = 6,1 cm
Tinteiro: Altura = 12,9 cm; Diámetro = 6,1 cm
Técnica:
Cicelado
Obxecto:
Escribanía