Imaxe:

O Calvario de Grünewald (Interpretación)

Autores/as:
Cronoloxía:
1921

A escena representa a crucifixión de Cristo. Sobre un fondo negro están debuxadas as figuras de Cristo e os dous ladróns. Este fondo de tinta negra que é menos alto na parte central, está cortado á altura da cintura de Jesús.

É un copia da táboa central do retablo de Isenheim realizado por Matthias Grünewald entre 1512-1516, na que Castelao interésase máis por captar a emoción que polo verismo. O debuxo realizouse durante unha viaxe por Europa que supuxo un profundo cambio na súa concepción estética. Abandona as concepcións ligadas ao modernismo e renova a súa linguaxe plástica asumindo as propostas do expresionismo europeo. A isto hai que engadir a análise que fai das formas populares dos canteiros que xunto coa arte medieval serán as bases do seu cambio estético.

REVERSO: No ángulo superior esquerdo e debuxado a lapis, un rostro masculino co arranque do peito e o seu ombreiro dereito.

O debuxo foi publicado na portada do diario GALICIA. Diario de Vigo do Venres 18 de Abril de 1924, NUM.488, co enunciado VENRES SANTO como INTERPRETACIÓS DE PINTURAS DÁ ESCOLA ALEMÁ ANTIGA, POR CASTELAO.

Folla técnica

Número de inventario:
5285
Materia / Soporte:
Papel
Tinta
Contexto cultural / Estilo:
Expresionismo; Vangarda histórica galega
Autores/as:
Cronoloxía:
1921
Clasificación:
Artes Gráficas. Debuxo
Iconografía:
Relixiosa. Evanxélica
Procedencia:
Depósito Xunta. Compra: Adega Iglesias, José Ramón da (20/05/2004)
Historial:

PROCEDENCIA: O propietario desta obra, é sobriño de Antonio Iglesias Vilarelle, músico, a quen probablemente se lle enviou esta obra xunto coa que ten Nº inv. 5284 e na que figura o seu nome na dedicatoria. Referencias en, Cartelas na parte posterior: Marco, lenda: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao / Ou calvario de Grunewald / Munich 1921 / De D. Antonio Iglesias Vilarelle.

O DOG publica o 23 de decembro de 2011 a declaración de ben de interese cultural inmaterial do conxunto da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Publícase no BOE/BOE o día 19 de marzo de 2012.

EXPOSICIÓNS:
Ano 2012: A Galicia do Galicia (1922-1926), Fundación Barrié, A Coruña, 02-05-2012 a 01-07-2012.

Medidas:
Papel: Altura = 289 mm; Anchura = 870 mm
Técnica:
Debuxo
Obxecto:
Debuxo

Multimedia

Imaxe: