OS TEMAS DA ARTE: España/Artes visuais (1941-1975)

Martes, do 5 de abril ao 14 de xuño de 2022
-
de 11:30 a 12:30h
Tipo:
Organiza:
Museo de Belas Artes da Coruña
Monitor:
Alberto Cartón
Público:
Adulto
Prazas:
Limitadas, previa inscrición
Prezo:
15,00 € (Amigos Museo 10,00 €)
Lugar:
Salón de actos do Museo de Belas Artes da Coruña

Tras as vangardas europeas e españolas nas dúas primeiras décadas do século XX, e tras a II República, os anos da ditadura franquista impuxeron uns baluartes doctrinales nas artes visuais que practicamente duraron ata os anos 80 do pasado século. Aínda así, en España foron frutíferos e dife­renciados tanto os seus movementos de grupo ou escola (vincula­dúas a outros internacionais nun estilo poderiamos definir como «occidental» nas súas dinámicas epocales), e significaron unha certa apertura emotiva (con claros compoñentes de reclamo de liberdades políticas e ideolóxicas nalgúns casos) e tamén cultural e comprometida coa imaxe de renovación visual que se pretendeu e promoveuse desde os países da nosa contorna europea, desde EE. UU. e, por suposto, desde éos­pañoles nas diásporas do exilio, fundamentais para asumir e comprender a creación artística, as súas prácticas, as súas discur­sos teóricos e as súas reivindicacións de democracia desde as tribunas internacionais tanto culturais como de pensamento e acción. Tamén, coas prácticas de difusión cultural e e prol­moción do réxime no exterior e no Estado.

Proponse neste curso coñecer aos artistas que dentro de España (e en Galicia en particular e na súa diáspora americana, fundamentalmente) crearon unha imaxe-concepto da reali­dade moderna desde linguaxes artísticas impresas na interna­cionalidad, cimentada en lecturas conxunturais da Historia de España e en certos rexistros da súa identidade.

 

Contidos:

 

1. Inicios. 1941-1951.

A Academia Breve de Crítica de Arte.

O Salón dos Once de 1949: Saura, Tàpies, Milleiros, Cuixart, Oteiza.

A Escola de Altamira.

I Exposición Internacional de Arte Abstracta, Santander.

I Bienal Hispanoamericana de Arte.

O Instituto de Cultura Hispánica.

2. !951-1960. As derivas do surrealismo.

Vangarda e tradición.

Dalí, Mirou, Picasso.

El Paso.

Dau ao Set.

 3. Os escintileos artísticos norteamericanos.

Os «burgueses modernos».

III Bienal Hispanoamericana de Arte.

O Museo de Arte Contemporánea de Madrid.

O Instituto de Estudos Norteamericanos.

Equipo 57.

1960: New Spanish Paintig and Sculpture, MoMA, Nova York.

4. Formalismo e liberdade.

5. O informalismo español no estranxeiro.

6. Os anos transitivos. A década dos 70.

7. Galicia e a modernidade: compromiso e función.

O Laboratorio de Formas.

8. A utilidade política da arte.

 

Clases:

Dez clases de dúas horas cada unha. Con apoio nas obras da colección do Museo de Belas Artes da Coruña.

 

Inscripción:

Por correo electrónico mu.belas.artes.difusion@xunta.es 

Por teléfono: 881 881 700 (de lunes a viernes de 9 a 14 horas)