Tristán, Luis

Toledo (m)
-
1580-1585
Toledo (m)
-
1624
Escola de arte:
Escola Española

Luís Tristán - Luís Tristán de Escamilla ou Luís Rodríguez Tristán-. (Toledo?, 1580/1585-Toledo, 1624). Foron os seus pais Domingo Rodríguez e Ana Escamilla. Ignoramos de onde lle vén o apelido Tristán que usa a partir de 1611. Antes utilizara o apelido materno Escamilla que usaron tamén os seus irmáns combinado co Rodríguez paterno e co Tristán. É posible que lle vinga pola parte paterna da que non estamos informados. Nun Libro onde se escriben os nomes dos Oficiais deste Arcebispado (Toledo) comparece Tristán como -pintor extrangero-. O apelido parece ser flamenco ou francés e non é raro que o seu pai tivese esa procedencia. Palomino dio discípulo do Greco e consta que está vinculado ao cretense. O contacto co cretense e a presenza de Orazio Borgianni en Toledo, confirmada, en 1604, polo citado Libro onde se escriben os nomes, movéronlle a coñecer directamente Italia. Por Jusepe Martínez sabemos que Tristán partiu para Roma en compañía de Ribeira. O 7 de novembro de 1606 é a última data coñecida de Tristán en Toledo e o 10 de maio de 1612 atópase de novo nesta cidade onde traballará ata a súa morte. O influxo do Greco permanecerá sempre na súa pintura, sobre todo no alongamento das súas figuras, pero o seu coñecemento do tenebrismo caravaggiesco en Roma fai que o seu estlio avance en dirección naturalista.

Obras do/a autor/a