Imaxe:

Francisco Goya y Lucientes, Pintor

Autores/as:
Cronoloxía:
1797-1799

Autorretrato de perfil e con chistera. Goya ten xa cincuenta e un anos e aparece con extraordinaria vitalidade e agudeza.

Serie Caprichos. Correspóndese a unha edición do ano 1937 feita pola II República Española como homenaxe á URSS no seu XX Aniversario, sendo declarada oficialmente como a última tirada que se podía facer das pranchas orixinais, dada a necesidade de protexer a súa conservación.

Folla técnica

Número de inventario:
4679
Materia / Soporte:
Papel verjurado
Contexto cultural / Estilo:
España. Reinado de Carlos IV (1788-1808)
Autores/as:
Cronoloxía:
1797-1799
Clasificación:
Artes gráficas. Estampaxe
Iconografía:
Autorretrato
Procedencia:
Depósito: Deputación dá Coruña (15/12/1983)
Historial:

Estampas adquiridas en 1983 pola Deputación da Coruña a D. Gustav Eisermann e depositadas ese mesmo ano no Museo.

Medidas:
Pegada: Altura = 210 mm; Anchura = 147 mm
Mancha: Altura = 175 mm; Anchura = 113 mm
Papel: Altura = 345 mm; Anchura = 256 mm
Técnica:
Augatinta
Augaforte
Obxecto:
Estampa