Publicación da guía do Museo de Belas Artes da Coruña

O Museo de Belas Artes da Coruña publica a súa guía, respondendo á súa vocación cultural e de servizo público, co obxectivo de dar a coñecer ao público a colección que atesora.

Tras un importante e rigoroso traballo, dirixido pola Dirección e desenvolvido polo Equipo Técnico do Museo, a guía recolle e pon en valor un gran número de pezas, documentadas e explicadas, que fan da mesma unha ferramenta fundamental para comprender non só o significado de cada unha delas, senón tamén a súa historia. 

A través dunha selección de 280 pezas da colección permanente, a guía supón un percorrido desde o século XVI ata o século XX, no ámbito artístico español e europeo, cunha especial atención á arte galega.

A guía estrutúrase de forma cronolóxica e temática, a través das seccións de pintura, escultura, debuxo, gravado, artes decorativas, cerámica, numismática e fotografía, que constitúen os fondos do Museo.


Contido da guía

 • Introducción
 • Síntese histórica
 • Sala 1, séculos XVI/XVIII
 • Sala 2, século XVII
 • Sala 3, séculos XVI/ XVII Retratos
 • Sala 4, século XIX
 • Sala 5, século XX
 • Sala 6, século XX Galicia
 • Foro
 • Sala Goya
 • Sala Sargadelos
 • Artes decorativas
 • Numismática
 • Biografías dos Autores

Autores dos textos: Equipo Técnico-Facultativo do Museo

Edicións: galego, castelán e inglés.


Enlace á publicación