Imaxe:

Retrato de D. Julián de Villalba

Cronoloxía:
1842

Retrato de D. Julián de Villalba García director do Palacio de España en Roma entre 1840 e 1843. Aínda que este retrato polas súas reducidas dimensións podería achegarse aos de carácter intimista, pola súa caracterización con todo aproxímase máis a un retrato de aparato en que a efixie se cingue aqueles atributos distintivos do status social do retratado e ambiéntase nun espazo acoutado por unha gran cortinaxe vermella que contribúe a enxalzar a distinción e prestixio do representado.

Madrazo, gran coñecedor da tradición retratística do Século de Ouro, conxuga neste retrato as resonancias velazqueñas, no empaque da figura e a súa ambientación, co sentir romántico que capta na franqueza do seu rostro ou o aspecto plomizo da celaxe que se albisca cara ao exterior.

A iso imprime ademais a súa singular mestría no tratamento da indumentaria cunha coidada gama de distintos negros animados polos brillos das súas condecoracións e os ricos matices coloristas que introduce a pesar da reducida paleta.

Folla técnica

Número de inventario:
277
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Romanticismo
Cronoloxía:
1842
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Retrato. Masculino
Procedencia:
Asignación. Usucapión: Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional. Xunta Delegada de Incautación, Protección e Salvamento do Tesouro Artístico (10/10/1963)
Historial:

Procede das incautacións realizadas durante a Guerra Civil (1936--1939).
O 15 do 10 de 1941 entrégase ao Museo, segundo consta nun recibo da Comisaría Xeral do Patrimonio Artístico.
Por O.M. 19-12-1941 ingresa no Museo en calidade de Depósito.
O 21-04-1942 deposítase para a súa custodia temporal no Concello da Coruña.
O 16 de agosto de 1946 ten lugar a entrega da obra por parte do Concello ao Museo Provincial de Belas Artes.
Por medio do Decreto 1916 do 10 de outubro Nº 2527/63 a obra declárase propiedade do Estado.
 

Medidas:
Con marco: Altura = 61,5 cm; Anchura = 53,5 cm; Profundidade = 8,5 cm
Lenzo: Altura = 39,5 cm; Anchura = 31,8 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro