TORRE DE LA PARADA. Un espazo pictórico para Rubens. A exposición virtual

Desde o 1 de febreiro de 2024
-
Sala 2 - Museo de Belas Artes da Coruña
Organiza:
Museo de Belas Artes da Coruña, en colaboración con VideaLAB (Laboratorio de Visualización Avanzada en Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Universidade da Coruña)
Patrocinado:
Dirección Xeral de Cultura. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Catálogo:
Non

O Museo de Belas Artes da Coruña, en colaboración con VideaLAB (Laboratorio de Visualización Avanzada en Enxeñería, Arquitectura e Urbanismo da Universidade da Coruña), presenta un innovador e inspirador proxecto expositivo no que o uso da tecnoloxía dixital transfórmase nun instrumento efectivo para alcanzar públicos máis amplos, creando novas vías para o seu acceso, coñecemento e deleite a través dos contidos.

 

Contido expositivo

A partir de dous excepcionais bosquexos de Peter Paul Rubens que forman parte da colección do Museo de Belas Artes da Coruña, Dédalo e o Minotauro e Psique, e que se realizaron para decorar a Torre de la Parada, o Museo, en colaboración con VideaLab inicia unha exhaustiva investigación para lograr a reconstrución arquitectónica e musealización do mencionado edificio.

A Torre de la Parada era o pavillón de caza do rei Felipe IV (1605-1665), situado preto de Madrid, que albergaba unha das mellores coleccións de pintura do século XVII. O monarca, que amaba as artes, dota ao edificio dunha gran colección, encabezada por un dos ciclos mitolóxicos de maior esplendor de Rubens. Xunto a iso, encargáronse diversas escenas de cacería e paisaxes, realizadas por pintores do seu taller e outros artístas do círculo de Anveres, así como unha serie de obras de Velázquez, pintor do rei, cuxo papel tamén foi decisivo no proxecto.

O proceso de investigación

A exposición é o resultado dun exhaustivo traballo de investigación, recreación arqueolóxica e musealización virtual da Torre de la Parada e a súa colección pictórica, destacando como a primeira reconstrución visual deste interesante edificio e do importante contido artístico, definido e creado por Peter Paul Rubens e outros pintores flamencos e coa participación de Diego Velázquez.

Hoxe en día, as obras que formaban parte deste conxunto artístico están dispersas por toda Europa e norteamérica: consérvanse no Museo del Prado e diferentes dependencias de Patrimonio Nacional, así como noutros Museos e Institucións europeas como Musées Royaux deas Beaux-Arts de Belgique ou a National Gallery, e norteamiericanas como The Art Institute of Chicago e tamén neste Museo de Belas Artes da Coruña, outorgándolle ao Museo unha dimensión internacional e a Galicia unha proxección europea.

A partir dun lenzo realizado cara a 1637 por Juan da Corte, xunto co manexo doutras fontes documentais, como os testamentos do patrimonio real dos Austrias, onde se describen as obras aloxadas en cada sala, as súas dimensións e outros datos relevantes como o número de portas e xanelas de cada estancia, o Museo de Belas Artes dá Coruña e VideaLAB emprenderon un traballo de documentación, análise e interpretación, para lograr a reconstrución arquitectónica exterior e interior do edificio e a musealización virtual da súa colección pictórica.

 

Interese expositivo

Este innovador proxecto expositivo permitiu unha hipotética reconstrución arqueolóxica da arquitectura e as diferentes estancias do Real Sitio, así como a realización dunha proposta de distribución das obras pictóricas e bosquexos que hoxe coñecemos, tal e como se verían colocados na súa época.

 

Novidade

Grazas ao uso de técnicas de reposición fotogramétrica, modelado CAD 3D e programación dun motor de videoxogos, o visitante poderá realizar un percorrido inmersivo polos seus espazos, e interaccionar cos lenzos de forma natural, sen máis dispositivos que o seu propio corpo, cuxos movementos son monitorizados por unha cámara de profundidade, o que lle permitirá gozar dunha experiencia o máis parecida á vivida polo propio Felipe IV mentres habitaba o seu singular pavillón e contemplaba a impresionante colección de arte que o decoraba.

 

Destacar

O Museo de Belas Artes da Coruña presenta unha ferramenta esencial de promoción e difusión do Patrimonio Cultural e Artístico tras un proceso de investigación e documentación.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade aposta pola innovación na xestión do Patrimonio Cultural e artístico, xa que as novas tecnoloxías son un recurso cada vez máis habitual para promover novas experiencias e emocións, ao permitir ao visitante interactuar libremente e acceder ao coñecemento e ao descubrimento en escenarios atractivos sen límite de horarios.

 

Imaxes:
Imaxe:
Imaxe:
Imaxe:
Documentos: