Publicacións

Recóllese o contido dos paneis da exposición, facendo un percorrido pola historia de Galicia ata a actualidade dun xeito gráfico e atractivo. Editado soamente en galego.

0,00€

Neste catálogo reúnense diversos artigos xunto coa presentación das pezas expostas.
Editado só en castelán.

Indice:
Presentación
Coleccións privadas
Historia de Exipto
A arte e o artista
O Faro de Alexandría
Relixión exipcia
Historiografía e literatura
Vida cotidiana
Pezas en Catálogo:
   Descubrimento
   Historia
   Arte
   Faro de Alexandría
   Vida cotiá
   Relixión
   Época copta
Bibliografía

15,00€

O catálogo desta exposición contén unha presentación da colección da Fundación Yannick y Jacober (Alcudia, Mallorca) e as fichas comentadas dos sesenta óleos nos que se mostran retratos de nenos, datados entre os séculos XVI e XIX, clasificados polas diferentes escolas (española, italiana, alemana, inglesa, etc.) que abordaron o tema. Edición en galego e castelán.

20,00€

Neste catálogo recóllense diversas reflexións de distintos autores sobre a arquitectura alemá desde 1990, así como un detallado estudio de cada unha das obras presentadas na mostra, con fotografías e planos. Edición en castelán.

25,00€

No catálogo, editado só en castelán, recóllense diversos estudios relativos ás coleccións de cadros de mestizaxe das series peruana e mexicana que custodia o Museo Nacional de Antropoloxía:
-"Los cuadros de mestizaje del virrey Amat", por Pilar Romero de Tejada y Picatoste
-"Manuscrito del virrey Amat"
-"Los cuadros de mestizaje del cardenal Lorenzana", por Fernando Martínez de Alegría Bilbao
-"Historia natural y razas humanas en los cuadros de castas hispano-americanos", por Fermín del Pino Díaz

25,00€

Catalogo razonado de toda a obra que o Prado posee do pintor de orixe belga Carlos de Haes (1826-1898), sen duda un dos mestres capitais da paisaxe realista do século XIX en España, cuxa proxección definiu en boa medida a evolución deste xénero nas últimas décadas da centuria.

A preparación deste catálogo razonado esixiu a reunión integral desta impresionante colección de pinturas, debuxos e estampas de Haes, a restauración da meirande parte das pinturas e o estudio sistemático de toda a colección, destacando o esforzo realizado pola súa autora, Ana Gutiérrez Márquez.

20,00€

AUTORES: Dirk van den Heuvel, Max Risselada, Beatriz Colomina, Alison Margaret Smithson, Peter Smithson

20,00€

Publicación sobre a mostra itinerante do mesmo título que se celebrou no museo entre o 13 de febreiro e o 13 de abril de 2003.